מבזק

שר האוצר ליברמן התקפל והתחייב מעתה להשתתף בדיוני קבינט הקורונה אחר שהיועמ״ש לממשלה הבהיר לו בהמשך לפניית ח״כ משה ארבל שהאצלת הסמכות לחמד עמאר באופן קבוע בלי אישור הכנסת לא חוקית. הובהר לליברמן שמבחינה משפטית השר חמד עמאר לא יכול למלא את מקומו של ליברמן לעניין חברות בקבינט הקורונה רק מכח סיכום בין הצדדים על חלוקת העבודה ביניהם וללא חקיקה בכנסת

כל המבזקים העדכונים