מבזק

אבי הילדה אלטע פיקסלר להמודיע: גם את רה”מ בנט ניסו לערב באמצעות אחד מיועציו, אך גם הם התחמקו ולא עשו דבר וחצי דבר להצלתה.

כל המבזקים העדכונים