מבזק

עדכון דוברות רשות הטבע והגנים: על פי התחזית המטאורולוגית – מחר, יום רביעי, קיים חשש לשיטפונות במדבר יהודה ודרום הארץ. חל איסור מוחלט להיכנס ברגל וברכב לאפיקי נחלים בזרימה עד לירידה מוחלטת של מפלס המים. מדובר בסכנת חיים. אסור להתקרב לשפת נחל בשעת שיטפון מחשש להתמוטטות הגדה

כל המבזקים העדכונים