מבזק

גודי סילמן רל”ש ראש העיר ב”ב וממטה המאבק למען קדושת הכותל לריזל וישראל כהן בקול ברמה: “בשבוע האחרון היו פניות למזכיר המועצת הרב רובינשטיין שביקשו לכנס את מועצות גדולי וחכמי התורה להביע אמירה בעניין אבל אני מבין שממתינים לראות אם הממשלה מתקדמת עם זה.”

כל המבזקים העדכונים