מבזק

גודי סילמן רל”ש ראש העיר ב”ב וממטה המאבק למען קדושת הכותל לריזל וישראל כהן בקול ברמה: “יש פה אמירה לבנט, אתה מתעסק במלחמת דת תהיה פה שבירת כלים. בימים הקרובים תהיה אמירה מאוד נחרצת של ציבורים נוספים, גם חכם שלום כהן נמצא בתוך העניין לחלוטין, זה עניין טיימינג.”

כל המבזקים העדכונים