מבזק

ח”כ יצחק פינדרוס לזיגמן ושוומנפלד בקול ברמה: ” כשגדולי הדור אומרים לעשות הכל, זה אומר לחסום את קריב בגופנו, בכל כלי פרלמנטרית שעומד לרשותנו, בפניה ליהדות העולם כדי לעצור את החדירה של הרפורמים”

כל המבזקים העדכונים