מבזק

ח”כ משה גפני: “יועז הנדל חצוף מחוצף. האיש שלא מייצג איש מתנהג בחוצפה שכזאת לאדמורים ורבנים. גועל נפש!” (רבינא)

כל המבזקים העדכונים