מבזק

עוד משולה זקן לרונן כץ בקול ברמה: “כשחפץ בכה בעדותו גם אני בכיתי איתו , לא בכיתי עליו כמו שבכיתי על המשפחה שלו. כשאתה שומע על אנשים שמודים על פשעים שלא עשו, תאמין. התנאים לא אפשריים, מי שלא חזק מספיק נשבר”

כל המבזקים העדכונים