מבזק

ח”כ מלכיאלי על טיסת משפ’ בנט: “מדיניות ה’אני מעל כולם’ ממשיכה, משפחת בנט בנופש בחו”ל, בניגוד לעמדתו של נפתלי. אבדה הבושה”.

כל המבזקים העדכונים