מבזק

שר התורה הגר"ח קניבסקי וראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי נכנסו כעת למעמד הכנסת ספר תורה לישיבת דרך אמונה בלוד בראשות הגר"ז ברוורמן, עוד במעמד: הגרש"צ רוזנבלט, הגרח"פ ברמן, הגר"י חברוני והגר"ד פיינשטיין

כל המבזקים העדכונים

Hide picture