מבזק

יובל אראל: עו”ד בן צור מראה טור של אמנון הררי, ראש דסק חדשות בוואלה בזמנו , שכותרתו: ‘מעגל הכשפים האכזרי של נתניהו’. חפץ מגיב: “אם הייתי מזהה שראש דסק חדשות עושה את זה בתקופת בחירות, הייתי מתלונן על זה, כי זה אדם שקובע את כל הכותרות”. השופטת פרידמן-פלדמן: “מה זה מתלונן?” חפץ: “הייתי מתקשר לבעלים או לעורך הראשי”

כל המבזקים העדכונים