מבזק

קובי בורנשטיין בערוץ 14: חוק הגיוס החדש: ראש הממשלה בנט ושר הביטחון גנץ הודיעו על הקמת צוות בינמשרדי לבחינת הסדרי השירות בצה”ל ובשירות הלאומי והאזרחי, ולבניית מתווה חדש. בראש הצוות יעמדו מזכיר הממשלה, שלום שלמה, וראש מטה שר הביטחון, מעיין ישראלי. בצוות יפעלו גם נציגי צה”ל והרשות לשירות לאומי.

כל המבזקים העדכונים