מבזק

עמית סגל: כל הנטיעות באזור המריבה בנגב נעקרו. כזכור, הובטח שאם ייעקרו - יינטע מחדש. האמנם?

כל המבזקים העדכונים