מבזק

כביש 1 נפתח בחזרה לתנועה

כל המבזקים העדכונים