מבזק

בעקבות הפסקת פעילות קווי התחבורה הציבורית למירון, מודיע משרד התחבורה על סיום הפיזור ממירון היום בשעה 23:00

כל המבזקים העדכונים