מבזק

מרוקו: בימים האחרונים הסתיים השיפוץ של בית הקברות היהודי העתיק בעיר מקנס, שיפוץ בית העלמין במקנס הוא חלק משיפוץ נרחב של אתרי מורשת יהודית אותה יזם ומבצע השלטון במרוקו בתקופה הקרובה.

כל המבזקים העדכונים