מבזק

לשכת איילת שקד על העברות הכספים לרע"מ: בוועדת הכספים שהתקיימה היום חולקו הכספים השוטפים בלבד לרשויות כחלק תוכנית החומש שאושרה בהחלטת הממשלה.

כל המבזקים העדכונים