מבזק

סגן השר מתן כהנא: בצער רב התבשרנו על פטירתו של רב העיר רחובות הרב שמחה הכהן קוק זצ"ל. במשך כל חייו פעל הרב ללא לאות להפצת תורה וחינוך בכל שכבות העם. שולח ניחומים לבני המשפחה, תלמידיו, תושבי רחובות ומוקיריו.

כל המבזקים העדכונים