מבזק

הורי הנער משה קליינרמן נכנסו הערב למרן ראש הישיבה הגר"ג אדלשטיין לקבל את ברכתו למציאת בנם הנעדר

כל המבזקים העדכונים

Hide picture