מבזק

ברנע ב'ידיעות': בניגוד לציפיות, השנה שחלפה מאז הסבב הרביעי לא הפחיתה כהוא זה את המרכזיות של נתניהו בשיח הפוליטי. שמו עובד לטובת שני הצדדים: נתניהו מעלה אנרגיות ומביא קולות גם לגוש שלו, גם לגוש שפוסל אותו.

כל המבזקים העדכונים

Hide picture