מבזק

ישראל כהן: לראש מועצת בנימין ישראל גנץ יש מניות רבות בהפלת הממשלה הזו: מתחילת הדרך הוא יצא בקול ברור נגדה וטען שהיא נזק אסטרטגי להתיישבות ולמדינה, הוביל קו אמיץ מול אחרים כמו אלחייני, גיבש סביבו ראשי רשויות נוספים סביב העמדה הזו ועל כך הוא ראוי לכל שבח

כל המבזקים העדכונים

Hide picture