מבזק

עיריית ירושלים: בעקבות הודעת ההסתדרות כי לא תאפשר את פתיחת גני הילדים ללא נוכחות איש צוות חינוך, לא נוכל לקיים מחר את הלימודים בגנים ברחבי העיר, וזאת על אף היערכות לכך ולמרות שאיפתנו לאפשר פעילות סדירה של מערכת החינוך והגנים בעיר

כל המבזקים העדכונים

Hide picture