מבזק

מזל טוב לחיים מלר רל"ש דודי בלומנשטוק חבר מועצת העיר ירושלים ומחזיק תיק תרבות תורנית, לרגל הולדת בתו

כל המבזקים העדכונים