מבזק

המאבק הליטאי בממ"ח עובר לפסים מעשיים: נציגי דגל התור בבית שמש הודיעו לראש העיר בלוך כי יאבקו בכל דרך להכשיל הקצאת שטח לישיבה התיכונית מתיבתא ברמת בית שמש ג׳ 2

כל המבזקים העדכונים

Hide picture