מבזק

שר האוצר ושרת החינוך סיכמו: תכנית קידום לימודי ליבה במגזר החרדי. במסגרת סיכום בין משרדי האוצר והחינוך יצאה לדרך תכנית לעידוד לימודי ליבה במוסדות חינוך חרדים. מדובר בלימוד של מקצועות היסוד: מתמטיקה, אנגלית ומדעים במוסדות בהם לומדים בנים, שאינם מתוקצבים בשיעור של 100%

כל המבזקים העדכונים

Hide picture