מבזק

‏לפני מספר דקות הופעלה התרעת צבע אדום בשטח פתוח סמוך לגבול מועצה אזורית אשכול. הפרטים בבדיקה.