מבזק

'המחדש': שמחה בישיבת 'בית מתתיהו'; אחד הבחורים המבוגרים ביותר בישיבה, שוקי ניימן בן 29, התארס הערב בשעטו"מ