מבזק

אושר: ביה"ס של החופש הגדול והקייטנות יחלו לפעול מחר