מבזק

משרד החקלאות: התגלו שני מקרים נוספים של שפעת עופות