מבזק

הישג ליו"ר הקואליציה, מיקי זוהר: נחתם הסכם קואליציוני מקיר לקיר בקונגרס הציוני