מבזק

מבקר המדינה מצהיר בכנסת: נבחן את תהליכי קבלת ההחלטות במשבר הקורונה ואת העמידה במנהל תקין וטוהר מידות