מבזק

שר הבריאות: אם 80 אחוזים היו עוטים מסיכה לא היה צריך סגר