‘זמן קיץ’ עולם הישיבות נפתח מהבית – סיקור נרחב • ‘המחדש’

היום יפתח זמן קיץ בעולם הישיבות ובעקבות מגיפת הקורונה, הזמן יתחיל בינתיים במערכות טלפוניות כפי שהורו גדולי ישראל ובראשם מרן שר התורה ומרן ראש הישיבה במכתבם הבוקר בעיתון ‘יתד נאמן’ וכפי שפורסם אמש ב’המחדש’ וז”ל המכתב ‘עם פתיחת זמן קיץ בס”ד מחובתנו בימים אלו לסייע בכל כוחנו לתלמידים נ”י ע”י שיעורים שיחות וועדים כנהוג בכל ישיבה וישיבה על ידי הטלפון, עולם הישיבות מקיים את דבריהם וכל הישיבות פרסמו קווים מיוחדים לשמיעת שיעורים ושיחות ובקביעת חברותות כשכל בית ובית נהפך לבית מדרש קטן.

היו ראשי ישיבות שניסו להגיע לפשרה מול משרד הבריאות כפי שפורסם מכתבו של הרב שלום בער סורוצקין לשר הפנים אריה דרעי ולשר הבריאות (לשעבר) יעקב ליצמן מתווה שלבסוף לא יצא אל הפועל, המתווה שניסו לעשות הוא


א. רק ישיבות שיש להם מבנה סגור שאפשר לעשות סגר מוחלט אין יוצא ואין בא.

ב. כל הבחורים עושים בדיקת קורונה לפני שנכנסים לישיבה.

ג. מהרגע שנכנסו לישיבה לא תהיה שום אפשרות יציאה כל בחור שיצא מכל סיבה שהיא ייקנס על סך 5000 שקל.

ד. צוות הישיבה כולל העובדים יצומצם למינימום וגם הם לא יצאו משטח הישיבה כלל.

למעשה המתווה נפל על כך שרבני הישיבה לא יורשו לצאת מהישיבה ועל כך שהבדיקות לא לגמרי יעילות עקב כך שבדיקה יכולה לצאת שלילית ורק לאחר כמה ימים יגלו תסמינים. לאחר דיונים ארוכים לכאן ולכאן כאמור יצאה ההוראה מבתיהם של גדולי ישראל להתחיל את הזמן ככל האפשר במערכת הטלפונית.

‘המחדש’ עם כל השינויים • מספרי הקווים • והזמנים בעולם הישיבות

בישיבת ‘תפרח’ כמידי תחילת זמן הקדימו ופתחו את הזמן כבר ביום חמישי עם שיעור פתיחה מראש הישיבה הגאון הרב אביעזר פילץ שליט”א שנמסר בחמש וחצי בצהריים, וכן יתקיימו שיעורים יומיים מהרמ”ים, בני הקיבוץ ישמעו חבורה פעמיים בשבוע מראש הישיבה.
בישיבה לא ניתן להאזין לשיעורים בשידור חוזר זאת על מנת שהבחורים יאזינו בשידור חי וכך יישמרו סדרי הישיבה.

בישיבת ‘חברון’ לומדים בחברותות בטלפון וניתנת האפשרות להתקשר לרבני הישיבה על מנת לדבר ולשאול בלימוד.

בישיבת פוניבז’ בראשות מרן ראש הישיבה הגרי”ג אדלשטיין, פתחו קו שמספרו 0799102020 שבו יימסרו שיעורים ע”י ראשי הישיבה מרן ראש הישיבה הגרי”ג אדלשטיין שליט”א ומרן הגרב”ד פוברסקי שליט”א.


בקו יהיה ניתן להאזין גם לרבנים ה’חויזרים’ וכן תינתן אפשרות להתקשר אחרי הצהריים להגאון ר’ חיים פרץ ברמן שליט”א לדבר בלימוד.

בישיבת פוניבז’ בראשות הגר”ש מרקוביץ שליט”א ביקשו בהודעה מיוחדת לתלמידים, כי יערכו בדיקת קורונה כאשר על פי המסתמן נערכת הישיבה לסגירה מוחלטת של גבעת הישיבה ומתן גישה לפנימיות ולבתי המדרשות רק לבחורים שיצאו שליליים בבדיקת הקורונה, יצוין כי המהלך נעשה בגיבוי משטרתי ובמעקב צמוד של משרד הבריאות.

בישיבת ‘בית מתתיהו’ פרסמו מראה מקומות באמצעות מייל להורים, היום שיעור פתיחה בשעה 18:30 בקו הישיבה 0747962778 וכן נמסרים שיעורים יומיים מהרבנים לבני כל שיעור ושיעור בנפרד, ניתן להתקשר לרמ”ים לאחר השיעור לדבר בלימוד על השיעור, כמו כן ניתן להתקשר לראש הישיבה הגאון הגדול ר’ ברוך ויסבקר שליט”א לשאלות בלימוד בשעות הבוקר, מבית ראש הישיבה מסרו לתלמידים שכל שיחה מוגבלת לרבע שעה על מנת שראש הישיבה יספיק כמה שיותר תלמידים.

בישיבת ‘נתיבות חכמה’ בראשות הגאון ר’ דניאל וולפסון שליט”א פותחים את זמן קיץ באבל כבד על לכתו של ר”מ הישיבה הרב אברהם ישעיהו הבר זצ”ל ואף יקיימו הספדים היום בשעה 6:30, לאחמ”כ יתקיים שיעור פתיחה מראש הישיבה בשעה 9:30.


בישיבה שלחו מכתב לבני ישיבה (מצורף) בו ציינו את החובה שעל אף הקשיים צריך להתאמץ לשמור על סדרי הישיבה ככל האפשר על אף הקשיים, כל יום מתקיים שיעור בקו מרבני הישיבה בסוף סדר א’ וכן בכל ערב שיעור מראש הישיבה כעשרים דקות, עמוד ליום במסכת נפרדת, בנוסף לשאר השיעורים, וכן שיעור הלכה מראש הישיבה הגאון ר’ ברוך נויבירט.


בישיבה אף מנסים שכל ר”מ בישיבה ימסור שיעור מצומצם באזור מגוריו לתלמידי הישיבה שגרים בסביבתו על פי כל כללי משרד הבריאות.

בישיבת ‘עטרת שלמה’ לאחר שלא הצליחו להוציא את המתווה האמור אל הפועל הוציאו קו מיוחד לשיעורים שיחות ומראה מקומות בטלפון שמספרו – *9314 בישיבה עובדים בכל הכוח להתחיל את הזמן הכי מהר במתכונת רגילה עקב כך שהיא מהישיבות היחידות שנמצאת במקום מבודד לחלוטין במבנה סגור בעיר ראשון לציון.

בישיבת ‘תורה תפארתה’ נערכים זה זמן רב כדי לעודד ולחבר את בני הישיבה להיות מחוברים ושקועים בלימוד גם בלמידה מרחוק דרך הטלפון, תחילה הוקמה מערכת טלפונית לימי בין – הזמנים ע”ש ולע”נ תלמיד הישיבה הבחור החשוב יהושע בוים ז”ל שנסתלק בחטף בליל תענית – אסתר, במערכת השמיעו הרבנים שיעורים, ודברי חיזוק לימים קשים אלו, לקראת תחילת הזמן שקדו רבני הישיבה על תוכניות רבות כדי לחזק את הקשר של כלל הבחורים עם מסגרות הלימוד בשיעורים הנמסרים מטעם הישיבה, בקו מיוחד בשם ‘בית – המדרש – הטלפוני’ בו נשמעים כל השיעורים, השיחות, וכן חדרי ועידה ייחודיים לדיבור בלימוד עם ה’משיבים’ בשעות שנקבעו, במקביל מקיימים ה’משיבים’ של כל שיעור ושיעור מיפוי וחלוקה של אחריות על יצירת קשר יומי עם המוני הבחורים, לשוחח בטלפון ביחד על עניני הסוגיות, זאת במקביל לשליחת חומרים ומ”מ, שיעורים, ועוד, דרך המייל, יש לציין שבישיה”ק תכננו ללמוד בזמן קיץ מסכת בבא – בתרא, ולאור המצב בו לומדים מהבית, הוחלט לעבור ללימוד במס’ נדרים הנלמדת בזמן זה בישיבות נוספות.

פתיחת הזמן, נפתחה בשיחה מראש הישיבה הגר”ש שטינמן שליט”א שהועברה כמובן בשידור חי דרך קווי הטלפון.

בישיבת ‘מיר ברכפלד’ גם הקימו קו מיוחד לשיעורים שיחות וועדים בחורי הישיבה קיבלו הודעה מוקלטת מהרה”ג ר’ שמריהו יוסף פינקל שליט”א שהזמן יפתח היום, בישיבה יוציאו כל סוף שבוע מבחן שבועי על ההספק של אותו שבוע ויחולקו מלגות מכובדות למצטיינים.

בישיבת ‘מיר’ ירושלים היה דיון במשך 10 שעות בביתו של ראש הישיבה הגאון ר’ אליעזר יהודה פינקל שליט”א בהשתתפות רבני הישיבה והגיעו להחלטה שהישיבה לא תיפתח לעת עתה עד שהתבררו הדברים וזה כולל בתי המדרש של הכוללים.

'זמן קיץ' עולם הישיבות נפתח מהבית - סיקור נרחב • 'המחדש'

בישיבת ‘סלבודקה’ בבני ברק כבר פורסמה דעתם הנחרצת של ראשי הישיבה הגאון הגדול ר’ דוב לנדו שליט”א והגאון הגדול ר’ משה הלל הירש שליט”א שפסקו לראשי ישיבות ששאלו, לא לפתוח את הישיבות.

בישיבת ‘היכל יצחק’ בראשות הרב ישראל לנדא שליט”א הוציאו קו שבו יהיו שיעורים יומיים מהרבנים לבני השיעורים ושיעור כללי מראש הישיבה פעם בשבוע, בישיבה אף אירגנו שבכל שכונה בירושלים ובבני ברק וכל שאר הערים שבהם יש בחורים מהישיבה מתקבצים בקבוצות של 19 במקומות פתוחים תוך הקפדה על כל הכללים וכל יום אחד מרבני הישיבה יגיע לכל מוקד ומוקד ברחבי הארץ.

הישיבה הגדולה ‘ראשון לציון’ שעברה לפני כשנה בהוראתו של נשיא הישיבה מרן שר התורה הגר”ח קנייבסקי שליט”א למשכנה החדש בשכונת גבעת שאול בירושלים פתחו את הזמן אף הם בקו טלפוני שמספרו 0799702618.
שיעור פתיחה נמסר הבוקר בשעה 12:00 מראש הישיבה הגרי”מ דרוק שליט”א.

בישיבת ‘ראדין’ נתניה בראשותם של הרה”ג עובדיה ברוידא שליט”א והרה”ג מיכאל גוגיג שליט”א הוציאו קו מיוחד לשמיעת שיעורים מראשי ורבני הישיבה שמספרו 033069843 בקו אף ניתן להאזין לשיחות משגיח הישיבה הרב ברוורמן שליט”א. מבנה הישיבה ממוקם בקמפוס סגור בקצה נתניה, כך שבמידה ותינתן האפשרות לפתוח את הזמן במתכונת מצומצמת ישיבת ‘ראדין’ ככל הנראה תהיה מהראשונות.

בישיבת ‘שערי שמועות’ בית חלקיה מתחילים את הזמן בצל היארצייט של מרן הקוה”ט רבי משה שמואל שפירא זצוק”ל אשר הישיבה הוקמה על פי משנתו.


יספידוהו בקו הישיבה בנו ראש הישיבה הרה”ג נפתלי צבי יהודה שפירא שליט”א ונכדו ראש הישיבה הרה”ג אריה שפירא שליט”א, היום היה אמור להתקיים בישיבה שיעור פתיחה מראש הישיבה אך עקב קריסת הקווים השיעור נדחה.

בישיבת ‘עטרת ישראל’ בית וגן בירושלים בראשות הרב אהרון וינר שליט”א והרב הדר גלזמן שליט”א חתנים למרן ראש הישיבה מורנו הגאון הגדול ר’ ברוך מרדכי אזרחי שליט”א נמסרים כל יום מספר שיעורים שעולים בקו הישיבה ועל מנת לעודד את הבחורים עשו מיזם מיוחד שכל יום בחור אחר מבני הישיבה מוסר שיעור טלפוני לשאר הבחורים בוועד שלו, כמו כן יש קו מיוחד לשמיעת שיעורים מרבני הישיבה בקו שמספרו 0723660943 בו עולים מידי יום שיעורים מראשי הישיבה ושאר הרבנים, מידי שבוע אף מתקיימת שיחה מיוחדת ממשגיח הישיבה הגה”צ ר’ חיים וואלקין שליט”א.

בישיבת אור אלחנן הגדולה נמסר הבוקר שיעור לבני הקיבוץ מראש הישיבה הרה”ג ר’ אריה חדש שליט”א וכן מתקיימים שיעורים מצוות הרמ”ים לבני השיעורים ביום שלישי יתקיים שיעור כללי מראש הישיבה לכלל בני הישיבה בקו שמספרו – 0772301647. בישיבה שמו לעצמם מטרה שבני הישיבה ירגישו מחוברים ככל האפשר למרות המרחק על ידי כך שצוות הישיבה עומד בקשר רציף עם הבחורים!

בישיבת ‘איילת השחר’ (שערי יושר) בראשות הגאון ר’ משה גולדשטיין שליט”א ייפתח הזמן היום אחרי הצהריים בשעה 18:30 תפילת מנחה (ביחיד) השיעורים יתחילו מחר על פי תוכנית לימוד מסודרת כל תלמיד חייב לתאם עם הר”מ את תוכנית לימודיו.

יעור פתיחה מחר בשעה 21:30. בהמשך אף יתקיים רישום השגי כל בחור בכל יום ביום י’ מנחם אב יסוכמו כל הנקודות ועל פיהן ינתן תגמול הגון, עפ”י המצב באותו זמן.

במכתב בו מפרט ראש הישיבה את סדרי הישיבה מוסיף ראש הישיבה וכותב ‘במחשבה מעמיקה ומסכמת נמצא שהגדרת המצב הוא שבזמן קיץ כל בחור הוא ישיבה (או: עולם) ששואב את כוחו מהחלטה ‘אישית’ (ההדגשה במקור י.י.) לנצל מצב זה לשדרוג אישיותו ודרגתו הרוחנית מעלה עצומה לתלמידי ישיבתנו שהורגלו זה מכבר להתנהג בכנות ולהמעיט בעשיית רושם שאינה עמידה במצב של היום ומכאן נובעת התקווה הגדולה להצלחה אמיתית שאינה מצפה למחיאת כפיים לאורך ימים’ כך מסיים הגאון ר’ משה גולדשטיין שליט”א את מכתבו לתלמידיו.

בישיבת ‘באר מרדכי’ בראשותו של הגאון ר’ ברוך שמואל דויטש הממוקמת בבית וגן מירושלים החלה הישיבה במתכונת טלפונית, כאשר ראש הישיבה מסר הערב לכמאה תלמידי הישיבה את שיחת פתיחת הזמן המסורתית באמצעות קו טלפוני יחודי שהוקם לצורך השיחה, מאות תלמידיו של ראש הישיבה מכל רחבי העולם האזינו במשך שעה ארוכה לשיעור שנמסר בסוגיות הנלמדות בישיבה.

הנצפים ביותר
עיריית בני ברק // צילום: אבי וולפסון

צפו בישיבת המועצה בבני ברק, התושבים יזכו לקבורה חינם?

התשובה של סאטמר לגזירת החד פעמי של ליברמן

צילום מסך 2021-10-21 181435

הרבי מחב”ד, הגר”ח גרינמן, ומרן הגרא”מ שך זצ”ל התבטאויות וסיפורים

1 תגובה
ישן ביותר
חדש ביותר הצבעות
Inline Feedbacks
צפה בתגובות
שרולי
3 חודשים לפני

ראיתי שבראדין למדו בחצר של הישיבה

אולי יעניין אותך
מומלץ עבורך
כתבות נוספות

פרשה ושירה עם שימעלה והגיטרה

בן 72 נמצא מוטל בביתו ללא רוח חיים במצב ריקבון

פייזר: החיסון לבני 11-5 יעיל ב-90.7%

המשטרה מבקשת את עזרת הציבור באיתור נעדר חרדי

שר הביטחון הכריז על שישה ארגונים ערבים ביו”ש כארגוני טרור

הפגישה התארכה: ראה”מ בנט ישאר לשבת ברוסיה

המוואל השבועי לפרשת וירא עם פרלמנט הפייטנים הירושלמי

בני ברק: ילד רץ לכביש ונפגע מרכב חולף

בחסדי שמים: הגרב”מ אזרחי שוחרר לביתו

משתתפי ההלוויה פרצו בריקודים בהוראת הנפטר

בן גביר: “נשאר רק להכריז על היום כיום אבל לאומי”

עקדת יצחק – אצל כל אחד מאיתנו • צפו