פרשת השבוע

פרשת כי תבוא

צפו • מגיד המישרים הרה”ג רבי משה שמואל שוורץ שליט”א רב שכונת מגדלי שאול ירושלים. חסידות ואקטואליות מאור החיים הקדוש הפרשה • פרשת השבוע כי תבוא והשבוע: סוד מנהג הסליחות באלול

פרשת שבוע

הרב ישראל דרעי עם ווארט מיוחד לפרשת כי תצא, “כי תצא למלחמה..ונתנו ה אלוקיך בידיך” סיפור על הרב מרדכי יפה

פרשת כי תצא

צפו • מגיד המישרים הרה”ג רבי משה שמואל שוורץ שליט”א רב שכונת מגדלי שאול ירושלים. חסידות ואקטואליות מאור החיים הקדוש הפרשה • פרשת השבוע כי תצא והשבוע: חשיבות קביעת עיתים לתורה

תמים תהיה

הרב ישראל דרעי עם דבר תורה לפרשת שופטים “תמים תהיה עם ה’ אלוקיך” סיפור מיוחד על אמונה תמימה בבורא עולם

פרשת שופטים

צפו • מגיד המישרים הרה”ג רבי משה שמואל שוורץ שליט”א רב שכונת מגדלי שאול ירושלים. חסידות ואקטואליות מאור החיים הקדוש הפרשה • פרשת השבוע שופטים והשבוע: עצה נפלאה לחודש אלול

פרשת ראה

צפו • מגיד המישרים הרה”ג רבי משה שמואל שוורץ שליט”א רב שכונת מגדלי שאול ירושלים. חסידות ואקטואליות מאור החיים הקדוש הפרשה • פרשת השבוע ראה והשבוע: עובדי ה’ לא מפסידים

פרשת שבוע

הרב ישראל דרעי לפרשת ראה: “גם את בניהם ואת בנותיהם ישרפו באש” האם יש דבר כזה בימנו?

לצפייה

פרשת השבוע עם הרב ישראל דרעי, ווארט קצר לפרשת עקב, בה נאמר “ושמר ה אלוקך לך את הברית אשר נשבע לאבותך”

פרשת עקב

צפו • מגיד המישרים הרה”ג רבי משה שמואל שוורץ שליט”א רב שכונת מגדלי שאול ירושלים. חסידות ואקטואליות מאור החיים הקדוש הפרשה • פרשת השבוע עקב והשבוע: הודאה לה’ זה סוד הברכה

פרשת ואתחנן

צפו • הרה”ג רבי משה שמואל שוורץ שליט”א רב קהילת מגדלי שאול ירושלים. חסידות ואקטואליות מאור החיים הקדוש הפרשה • פרשת השבוע ואתחנן והשבוע: כוח התפילה

פרשת השבוע

הרב ישראל דרעי בפינת פרשת השבוע לפרשת ואתחנן “לא תספו על הדבר..ולא תגרעו ממנו”, משל נפלא של המגיד מדובנא מה קרה למזלג? למה לא להוסיף?

פרשת מטות - מסעי

צפו • הרה”ג רבי משה שמואל שוורץ שליט”א רב קהילת מגדלי שאול ירושלים. חסידות ואקטואליות מאור החיים הקדוש הפרשה • פרשת השבוע מטות – מסעי והשבוע: קבלה טובה – סגולה להצלחה

פרשת פנחס

צפו • הרה”ג רבי משה שמואל שוורץ שליט”א רב קהילת מגדלי שאול ירושלים. חסידות ואקטואליות מאור החיים הקדוש על הפרשה • והשבוע: הכרת הטוב
הרב ישראל דרעי בדבר תורה לפרשת בלק: “לא תאור את העם כי ברוך הוא” לא מדובשך ולא מעוקצך סיפור מיוחד
“כל אדם בהרגשות ליבו, שהוא חושב ומרגיש שדורכים אליו לפעמים, ורומסים אותו, האחד בגוף והשני בנפש… והן שהוא לפעמים מרגיש מלוכלך, מלא בחטאים, בילבולים ומסובב בחבלים מטונפים סביב ליבו ואמונתו…”

יומא דהילולא

ביום שישי הקרוב, ט”ו בתמוז, חל מועד ההילולה של בעל ה’אור החיים’ הקדוש זי”ע. מדי שנה עולים המוני בית ישראל להעתיר בתפילה ובתחנונים על ציון קודשו