פרשת השבוע

פרשת קדושים

צפו מגיד המישרים הרה"ג רבי משה שמואל שוורץ שליט''א רב שכונת מגדלי שאול ירושלים • פרשת השבוע: ויקרא, והשבוע: "קדושים תהיו כי קדוש אני" מעלת חשיבותו של כל דבר קטן שבקדושה ובפרט בדור שלנו.

פינה לשבת:

שבע פעמים הקים משה רבינו את המשכן ופירקו, האמרי אמת מגור ביאר לבנו הבית ישראל את המסר שכל יהודי צריך לקחת מרועה האומה לעבודת השם בבית המקדש הפרטי שלו - שבע יפול צדיק וקם • צפו