פרשת השבוע

פרשת בשלח

דבר תורה קצר על פרשת השבוע, במיוחד לצופי ‘המחדש’ מפי הרב הגאון רבי יוסף דב אונגר ר”מ בישיבת ‘מנחת חינוך’. והשבוע: ה’נחשון בן עמינדב’ שבכל אחד מאיתנו • צפו

פרשת בא

הרה”ק מבילגורייא התעקש לעלות לאוטובוס עם קהל המלווים: “ווארט וסיפור מאבא יתרצו לכם הכל”

פרשת בא

דבר תורה קצר על פרשת השבוע, במיוחד לצופי ‘המחדש’ מפי הרב הגאון רבי יוסף דב אונגר ר”מ בישיבת ‘מנחת חינוך’. והשבוע: הקירבה לבורא – בשינון הניסים שביציאת מצרים • צפו

פינה לשבת:

המגיד החסידי הרב יעקב שלמה לוי בשיעורו לפרשת וארא בקול הלשון, על הקרבה ומסירות נפש שבוקעים רקיעים, ועל עדותו הפלאית של הרבי הבית ישראל מגור על קברו של הרבי מקופיטשניץ • צפו

פרשת וארא

דבר תורה קצר על פרשת השבוע, במיוחד לצופי ‘המחדש’ מפי הרב הגאון רבי יוסף דב אונגר ר”מ בישיבת ‘מנחת חינוך’. והשבוע: מוסר השכל ממכת צפרדע • צפו

צפו

כיצד יתכן שמשה רבינו נקרא לדורות בשם שהעניקה לו בת פרעה, ולא בשם שבחרו לו הוריו שלו?

פרשת שמות

דבר תורה קצר על פרשת השבוע, במיוחד לצופי ‘המחדש’ מפי הרב הגאון רבי יוסף דב אונגר ר”מ בישיבת ‘מנחת חינוך’. והשבוע: הדרך לקיצור הגלות וזירוז הגאולה • צפו

פרשת ויחי

דבר תורה קצר על פרשת השבוע, במיוחד לצופי ‘המחדש’ מפי הרב הגאון רבי יוסף דב אונגר ר”מ בישיבת ‘מנחת חינוך’. והשבוע: מהו טוב ומהו נעים ? ! • צפו

פינה לשבת:

המגיד החסידי הרב יעקב שלמה לוי, על האחריות והזכות שיש בהשפעת מעשי האדם על מעגלים הולכים ומתרחבים אף ללא ידיעתו, שזוקפים לזכותו תילי תילים של מעשים טובים. מתוך שיעורו השבועי בקול הלשון • צפו

פרשת ויגש

דבר תורה קצר על פרשת השבוע, במיוחד לצופי ‘המחדש’ מפי הרב הגאון רבי יוסף דב אונגר ר”מ בישיבת ‘מנחת חינוך’. והשבוע: המסר של יוסף בכוח המחילה וההכלה • צפו

פרשת מקץ

דבר תורה קצר על פרשת השבוע, במיוחד לצופי ‘המחדש’ מפי הרב הגאון רבי יוסף דב אונגר ר”מ בישיבת ‘מנחת חינוך’. והשבוע: גודל מידת הביטחון של אבותינו • צפו

פינה לשבת

האם אדם יכול להצליח בכל מצב ובכל מקום? – התשובה המפתיעה של מרן השפת אמת מגור לגיסו השפתי צדיק מפילץהמגיד החסידי הרב יעקב שלמה לוי בשיעורו השבועי בקול הלשון, על מידת התמימות של יוסף הצדיק שגם בהיותו אצל פוטיפר שימש את רבו באמונה ובשכר זאת זכה למלוך על כל ארץ מצרים

פרשת וישב

דבר תורה קצר על פרשת השבוע, במיוחד לצופי ‘המחדש’ מפי הרב הגאון רבי יוסף דב אונגר, ר”מ בישיבת ‘מנחת חינוך’. והשבוע: ביקש יעקב לישב בשלווה? ! • צפו

פינה לשבת:

המגיד החסידי הרב יעקב שלמה לוי בשיעורו השבועי ב’קול הלשון’ עם מסר קצר לפרשת וישב, על ההבדל בין ה’איש’ המלאך שמבקש לסייע ליוסף הצדיק, ל’איש’ המתקוטט שרו של עשיו הרשע, “כל יהודי יכול להיות מלאך” • צפו

פרשת וישלח

דבר תורה קצר על פרשת השבוע, במיוחד לצופי ‘המחדש’ מפי הרב הגאון רבי יוסף דב אונגר, ר”מ בישיבת ‘מנחת חינוך’. והשבוע: חובתנו להילחם ולא להרפות • צפו

פינה לשבת

המגיד החסידי הרב יעקב שלמה לוי עם ביאור עומק קילוף המקלות של יעקב אבינו ע”ה, על פי דברי הרה”ק רבי שלמה לייב מלענטשנא זצ”ל, ועל לימוד כף הזכות שיסייע להאיר עיניים בטוב על כל נפש מישראל.