מבזק

‏ביהמ"ש העליון אישר את מועמדותה של איבתיסאם מראענה-מנוחין לכנסת