מבזק

פרופ' אש לאולפן ynet: ייתכן שהווריאנט ההודי יכול להדביק מחוסנים, זה מדאיג