מבזק

בפסק ההסבר להחלטה להתנגד לחוק הקנאביס ציטט השייח’ פוואז את דברי חה”כ שרן השכל לפיהם החוק החדש יאפשר גידול צמחי קנאביס בבית לשימוש פרטי ובשלב מאוחר יותר יתאפשר לרכוש קנאביס בחנויות, עוד נכתב בפסק כי יש חשש שאישור לצורך רפואי יביא לאישור לצרכים אחרים

כל המבזקים העדכונים