מבזק

‘חדשות 12’: הסניפים של גלידה גולדה בישובים הערביים זולים בעשרות אחוזים מהישובים האחרים בישראל

כל המבזקים העדכונים