מבזק

ירון גולומב: הודאתו של הנאשם היא סיבה לקבל את הסדר הטיעון המקל. אמירתו הציבורית של הנאשם ופרישתו מהחיים הפוליטיים מראים כי פיו וליבו שווים. (בלוך)

כל המבזקים העדכונים