מבזק

בצל האסון אשתקד: משרד התקשורת נערך להילולת מירון. הוקמו על ההר אתרים זמניים לחיזוק הקליטה הסלולרית, הוקצו צוותי חירום על ידי חברות הסלולר ותינתן עדיפות ברשת הסלולרית לכוחות הביטחון בחירום

כל המבזקים העדכונים