מבזק

מועמד אגו"י לכנסת הרב יצחק גולדקנופף בתגובה לפתיחת מבצע 'עלות השחר': ״בעת הזו כולנו מאוחדים ומחזקים את אחינו תושבי הדרום. אנו מתפללים לשלומם ובטחונם של כוחות הבטחון הלוחמים להגנת העם והארץ. נעתיר בתפילה ונתחזק בשמירת השבת, ויה״ר שנשמע ונתבשר בשורות טובות״

כל המבזקים העדכונים

Hide picture