מבזק

שוחרר החשוד בזריקת חפצי על שוטרים בהפגנה בירושלים