מבזק

עקב תפוסה מלאה נסגרה הכניסה לחניון חוף זיקים