מסע ההלוויה // צילום: איציק שכטר - המחדש
מסע ההלוויה // צילום: איציק שכטר - המחדש

כתב אישום: מתי ישראל והחולים הנאנקים נגד המזלזלים

יתד נאמן במאמר מערכת תקיף במיוחד פורש כתב אישום כנגד מפירי ההנחיות מתוך הציבור החרדי "מי שלא מקפיד על הנחיות מרנן ורבנן רועי ישראל שליט"א שקבעו כי יש להקפיד על כל הוראות הרופאים, לא יוכל להגיד 'ידי לא שפכו את הדם הזה' - כתב אישום פנימי חמור על מפירי ההנחיות ▪︎ המאמר המלא

כתב אישום: מתי ישראל והחולים הנאנקים נגד המזלזלים

יתד נאמן במאמר מערכת תקיף במיוחד פורש כתב אישום כנגד מפירי ההנחיות מתוך הציבור החרדי "מי שלא מקפיד על הנחיות מרנן ורבנן רועי ישראל שליט"א שקבעו כי יש להקפיד על כל הוראות הרופאים, לא יוכל להגיד 'ידי לא שפכו את הדם הזה' - כתב אישום פנימי חמור על מפירי ההנחיות ▪︎ המאמר המלא
מסע ההלוויה // צילום: איציק שכטר - המחדש
מסע ההלוויה // צילום: איציק שכטר - המחדש

די. התחלואה גוברת, ונכון לרגע זה, לדאבוננו, היא עוד לא עוזבת, בתקווה שבמהרה הקב”ה יקבל את תפילותינו וימנע מגפה מנחלתו. כרבבה מאומתים ליממה. מאזן האימה: אלפי חולים קשה, אלפי נפטרים. לא עת לחשות. קול דמי אחינו זועק מן האדמה. מי שלא מקפיד על הנחיות מרנן ורבנן רועי ישראל שליט”א שקבעו כי יש להקפיד על כל הוראות הרופאים, לא יוכל להגיד ‘ידי לא שפכו את הדם הזה’. מי שאיננו הולך להתחסן כפי הוראתם הנחרצת שהתחדדה אתמול בקריאתם “לכל אשר יראת ד’ בלבבו להזדרז וליטול את החיסון כעצת הרופאים ללא חשש” –  מסכן את עצמו ומסכן את חיי האחרים.

לאחר שבתוך הדין יש רחמים וחסד, למי יש זכות להיות כפוי טובה כלפי בורא עולם: הקב”ה הביא על עולמו את הנגיף הנורא כדי למוטט את כל המוסכמות ולשבור את כל תרבויות הכזב של ‘כוחי ועוצם ידי’, בכל תחומי החיים. אבל הקב”ה גם הזריח לנו קרן אור בעלטה והביא לנו מזור ונתיב מילוט בדמות החיסון. ואם מרנן ורבנן רועי ישראל שליט”א אומרים בצורה שאיננה משתמעת לשני פנים “להתחסן”, אז מלבד החיוב של ‘ועשית ככל אשר יורוך’, גם ‘פיקוח נפש’ שעיני העדה מתריעים עליו בגרון ניחר, זה לא פחות מבחירות מבחינת חובת הציות! זו מצווה דאוריתא של ‘ככל אשר יורוך’! מי יכול להיות כפוי טובה ולהשתמט מהדברת הנגיף וקטיעת שרשרת ההדבקה? מי רואה אותם יוצאים בעצמם להתחסן, ואינו יוצא? למי מותר להיות כפוי טובה כלפי בורא העולם שהושיט לנו בחסדיו יד מחלצת מאימת הנגיף, והמשתמטים מחיסון דוחים אותה.

עומדים מכחישי הקורונה ומנסים לטמטם את המוחין. הם מתייצבים בנטיית גרון ובקריאה ל”אזרחי העולם”. בהופעה משיחית הזויה הם מסיתים אנשים הנמצאים בסכנה וקוראים להם שלא להציל את עצמם, תוך שמוש בסיפורי מדע בדיוני. תמימים נופלים ברשתם המסוכנת ועלינו לעשות מה שניתן כדי לחלצם מצפורני ההבל. עד כמה מצטערים מרנן גדולי ישראל שליט”א בצערם של ישראל ומהעובדה שיש כאלה העוברים על “ונשמרתם”! עד כמה יהיו המתים במגיפה, כדי לנער המזלזלים משלוותם? האם מכונות ההנשמה שהולמות צריכות רמקולים מגבירי קול שיוליכו את הקולות מחוץ למחלקות הקורונה האטומות, כדי לחדור מבעד לאוזנים האטומות ולבקוע חדרי לב אטום? הנגיף המסוכן כבר אינו פוגע רק במבוגרים, השם ישמרנו, הוא הורג גם צעירים רח”ל. לא רק “קבוצות הסיכון בסכנה”, כולם בחזקת סכנה, חלילה וחס.

עשרות יולדות וכאלו שלפני לידה, מאושפזות בסכנת חיים, והעיניים של אותם ‘העומדים על דם רעך’ שזילזלו והדביקו, עצומות לרווחה. זו הסלמה ברורה של התנהגות הנגיף ונדרשת בראש ובראשונה תפילה, ושמירה קפדנית לצד התחסנות. בימי התמודדות קשים כאלה, האם הדעת תסבול שיש אנשים שהופכים את יום השמחה המשפחתית שלהם, לאבלו של זולתו? האם בגלל שזה ‘אבא שלו’ ולא אבא שלך, ‘אשתו שלו’ ולא שלך, ‘בנו שלו’ ולא שלך, מותר להנפיק תירוצים מתירוצים שונים, במקום לעצור הנגיף ואת המשך ההתנהלות הפרועה וחסרת האחריות של המזלזלים? האם מול נתונים נוראים כאלה לא הגיע הרגע להתפתחות מוטציה התנהגותית, כזו שהחלבונים שלה יהיו דעת תורה ומוסר יהודי ואפילו של הגיון בסיסי ורגש אנושי פשוט?

די. המזלזל לא יכול לעשות מה שהוא רוצה. התורה מצווה ‘ונשמרתם לנפשותיכם’ ו’לא תעמוד על דם רעך’. איך יתכן שאדם יזלזל בהוראות הרופאים ויערוך או ישתתף באירועים המונים בניגוד להוראת גדולי ישראל שליט”א, ואחרי שיידבק ויהפוך את עצמו למדגרת קורונה ייצא למרכול בו נמצאים אנשים אחרים וידביק אותם ויכניס אותם לסכנת חיים ופיקוח נפש. אף אחד איננו סגור בגטו, הוא קודח חור בספינה של כולם! לאיש אין זכות לייסד מפעל הדבקות, ולהפוך לשגריר קורונה בתוך מחוזותינו שלנו ולהסתובב בר בינותינו! אם הוא בזלזולו או במחשבתו הקלוקלת הכניס את ראשו לתוך הגליוטינה, הוא אינו יכול להכניס לשם את ראשם של אחרים. אף אחד מאיתנו איננו  אדם פרטי  ואין זו זכותו לכפות על זולתו סבל נורא. גם האדם הפרטי איננו אדם פרטי, הוא חב לאחריני. כמה כאבו-התריעו עיני העדה וקראו שלא להנזק ולא להזיק. זה לא תעמוד על דם רעך!


מקודם

מי שתורם לתורה “נחשב כבן תורה ממש” הגרי”ג אדלשטיין בקריאת קודש

מקודם

ר’ יעקב, השווער רוצה לראות את ההיתר הוראה?

מקודם

יש לך ראש טוב, אז למה אין לך עבודה מסודרת?

מקודם

“הכלה ממררת בבכי”: בעקבות פטירת הרב פפויפר נדחתה חתונת הבת

איזה שובל סמיך של עגמת נפש מותיר אחריו אדם או קבוצה המתנהלים באופן שמחלל שם שמים והבריות אומרים או חושבים בלבם ‘מה נוראים מעשיו, כמה לא מתוקנים הם’? מי מתיר להם לגרום לפגיעה אנושה בתדמיתו של רוב מנין ובנין הציבור החרדי הממושמע ולגרום לכך שהוא יוקע בגללם אל עמוד הקלון ללא עוול בכפו. למה יאמרו ביהודים? אמנם שנאת ה”ואנשכנו כחמור” של עמי ארצות אינה צריכה סיבות, כי היא מובנית, בדיוק כמו שנאת גויים ליהודים: “שבידוע הלכה עשו שונא ליעקב”. זה בילד-אין, חוק טבע, כמו גאות ושפל, זריחה ושקיעה, אבל היא מחפשת תירוץ להתפרץ כהר געש, תירוץ שאסור לנו לספק. מי שאיננו מקפיד על כללי הזהירות ומפר אותם ברגל גסה, בפרט אם מדובר באופן מאורגן, הוא אחראי להתפרצות הלבה שסופה מי ישורנו. המזלזל עלול להיות במעשיו גם רודף של הציבור כולו, השומר והצייתן ברובו. זה איום, זה נורא, חילול ד’ הוא מהחמורה שבעבירות.

די, די, די. מה שהיה לא יוכל עוד להיות. אם רבותינו מורים לנו, אז יהיה כאן ציות! אם עיני העדה קוראים לשמור ולהתחסן, אז זה חייב  להתממש ולהתבצע! אם הם קוראים לנו להשמר, אז אנחנו חייבים להשמר בכל הדרכים האפשריות. זכותו של הרוב הצייתן והממושמע להגן על עצמו מאלה שמסכנים את חייו ואת אורח חייו. לא זכותו, חובתו. קול דמי אחינו זועק מן האדמה. נאקת הפצועים מחרישה אוזן, שוועת החולים מתערבת בהלמות הביפים של מחוללי החמצן והיא מסתערת על קרום התוף. אבל הכי נוראה היא שתיקת הנפטרים. השקט הזה הוא הנורא מכל, אך גם ללא קול הוא חזק יותר מכל הקולות ששמעה אוזן, והשקט הזה ירדוף את האשם כמו תובע זעוף. די, אימרו למשחית הרף! השתדלו והרבו תפילה ובקשה. הרבו תפילה ובקשה, והשתדלו בכל ההשתדלויות הנדרשות. מאתנו, אנשי התורה המחמירים ב”ונשמרתם”, המקפידים ‘על כל אשר יורוך’, הזהירים בלא תעמוד על דם רעך’, המחונכים ל’ואהבת לרעך כמוך”, על כתפינו מוטלת אחריות כפולה ומכופלת. מאתנו נדרשת זהירות פי כמה וכמה:

מרנא הסבא מקעלם זצוק”ל (אור הרש”ז תח-תי) מרחיב בענין זה: הגמרא בשבת אומרת “כהנים זריזים הם”. מפרש ר”י “שכולם היו בני תורה וחרדים ונזכרים ולא אתו לחתויי משתחשך”. על סמך דברים אלו ניתן להניח שהחינוך שניתן בבית הכהנים היה חינוך מעולה. הנחה זו מתחזקת ע”י העובדה שאכילת קדשים ותרומה צריכה דריכות וזהירות על כל צעד ושעל ולכן היה להם בהכרח משטר עצמי. משום כך החמירה התורה בדינה של בת כהן. הסיבה הראשונה היא משום שמי שקיבל חינוך נעלה יותר, תובעים ממנו יותר. על כן זו שגדלה בבית שבו כולם היו “בני תורה וחרדים ונזכרים, בדין הוא שתענש בעונש חמור יותר”: בשריפה ולא בסקילה. בנוסף לכך, “את אביה היא מחללת”, כפשוטו, מוציאה לעז על חינוך בית אביה”, מבהיר הסבא זצוק”ל.

אנחנו בשעה קשה של מבחן. מי שקיבל חינוך נעלה יותר, תובעים ממנו יותר. מי שכל מהות חייו היא החמרה בונשמרתם” והקפדה על ‘ככל אשר יורוך’, ומזלזל חלילה, את אביה היא מחללת. חילול השם.  

המאמר פורסם הבוקר בעיתון הליטאי ‘יתד נאמן’

4.2 5 votes
דרג כתבה זו

לחתן את כולם בכבוד? איתנו זה אפשרי כל הפרטים≥≥≥

76 תגובות
ישן ביותר
חדש ביותר הצבעות
Inline Feedbacks
View all comments
מחכה למשיח
1 חודש לפני

ב”ה שיש אנשים של מפחדים. מכל אלו שעושים לעצמם היתר מפרים את ההנחיות וחושבים שיודעים יותר טוב מרבנים ומאנשים שיודעים פי כמה מהם!!! ויותר מזה הם מפרסמים על דעת עצמם כל מיני אימרות..שהחיסון פוגע ומזיק. מי אמר לכם???? למען השם!!! שהקב”ה יפקח את עיניכם ושכלכם ושלא תדעו צער ולא תגרמו ח”ו לאדם אחד לסבול בגללכם…אני מאמינה באמונה שלימה שכל אחד שלב יהודי פועם בו לא רוצה לגרום לאף אחד מהאחים שלו לסבול. ובזכות אהבת חינם יבוא משיח צדקנו ויגאל אותנו אמן.

מוריס
1 חודש לפני

מילים הקורבנות .וכל אלה ומתעלמים מהנחיות הרופאים ועוצמים עיניהם כבת יענה ואומרים שלום עלייך נפשי ומזיקים אחרים תירדוף אותם המארה והקללה לא תמיד מביתם עד שתבואם כל רעה שבעולם אמן.

ישראל ישראלי
Reply to  מוריס
1 חודש לפני

כתוב בזוהר הקדוש שמי שמקלל הוא הראשון שנתפס בקללה אני בטוח שהוא לא התכוין שה’ יחזיר אותו בתשובה

חוסן וחי
1 חודש לפני

אמת לאמיתה
והנה התוצאות
https://hm-news.co.il/124856/

אמת
1 חודש לפני

אבל אסור לשכוח, מה שכל יהודי מתפלל
“ולמלשינים אל תהי תקוה” 3 פעמים ביום, אלפי שנים, כל עם ישראל מתפלל כך.
“לא נגאלו ממצריים בגלל שהיו בהם דילטורין”
מוסר, חינוך, ועשית, הכל נכון.
אין שום היתר להיות “מויסר” עיני העדה גם לא התירו את זה.
החילול ה’ נגרם מהמסירות בלבד. לא היה כזאת בעם ישראל מאז היבסקסיה ברוסיה. וד”ל.

אחד שהתחסן
Reply to  אמת
1 חודש לפני

אם אתה תראה בנ”א ברחוב שיורה לכל כיוון, גם לא תזמין משטרה כי זה “מלשינות”,נכון?????!!!!!!!!

איש יהודי
Reply to  אחד שהתחסן
1 חודש לפני

נסחפת!!!
אני אוחז שצריך להקפיד על הנחיות, וגם מתנהג כך, אבל הגזמת עם ההשוואה!

ב"ב
Reply to  אחד שהתחסן
1 חודש לפני

צודק בהחלט!!!!!!!!

אמת
Reply to  אחד שהתחסן
1 חודש לפני

אם אבא שלך יצא בלי מסכה תזמין לו משטרה? כי הוא מסכן את הציבור?

ב"ב
Reply to  אמת
1 חודש לפני

פושעים ועברינים מצווה להרחיק את היזיקם. זו לא מסירה זה הרחקת נזק ומיתה והצלת נפשות.

אמת
Reply to  ב"ב
1 חודש לפני

תחפש אולי מצוות יותר חשובות. למשל לשבת בישיבה / כולל / בית וללמוד קצת..
שקול כנגד כולם.

יחדיו
1 חודש לפני

בגלל המאמר הזה הפסקתי ואדאג שעוד כמה יפסיקו לקרוא את המחדש
גם אתם בשביל כמה זוטות מסייעים לסדר עולמי החדש
כל החיסונים זה הרס שאינו ניתן לשיעור
גדולי האדמורים כבר פסקו שמי שמתחסן אין להשתדך עמו כי הרופאים אמרו שזה גורם לעקרות

אחד שהתחסן
Reply to  יחדיו
1 חודש לפני

בוני עולם בדקו את הנושא ואין בזה שום סיכון!!!!! ואל תמציאו דברים בשם רבנים שלא נאמרו!
פרופסור מומחית לענין בשיבא אמרה שחיסון הקורונה בטיחותי יותר מחיסוני שעלת ושפעת שכל אשה לוקחת לפני לידה.
הקץ לשטויות שאין להם בסיס!!!!!!!!!! דיייי!
וטוב מאד שתפסיק לקרוא המחדש ולהגיב! לפחות דבר טוב אחד אתה עושה! תפסיק להסית! ולגרום לאנשים לחלות ולמות!!!!!

חיים
Reply to  אחד שהתחסן
1 חודש לפני

אי אפשר לבדוק את העניין לפני שמחכים לפחות 10 שנים…. זה מראה עד כמה “יסודי” הבדיקה. יש עוד אלפי רופאים שמזהירים על סכנת החיסון… עכשיו מי הבת יענה?

הרב אמר וזהו
Reply to  חיים
11 ימים לפני

אז נחכה עוד 10 שנים וח”ו אלפים עוד יכולים לשלם בחיייהם ואז תגלה שהכל שטויות וטעית (איך אני יודע ? כי גדולי ישראל אמרו)
החולי והמיתה זו עובדה שאנו מתעוררים אליה כל יום ,החששות לעומת זאת הם באויר
ושמא וברי ברי עדיף.

ב"ב
Reply to  אחד שהתחסן
1 חודש לפני

אשריך כל הכבוד. הרבה טפשים כותבים כאן דעות של כופרים צריך לסתום להם את הפה. חבל בכלל שנותנים להם פירסום כאן.

ד"ר קורדובירו
Reply to  יחדיו
1 חודש לפני

אשמח שתמנע את בנך להשתדך עם ביתי. להיכנס למשפחה עם דמיונות זה יותר גרוע מבעיות גנטיות

מאיר.ס
Reply to  ד"ר קורדובירו
1 חודש לפני

אל תמהרו להגיד שהכול זה דימיונות מקווים בעזרת השם שהחיסון לא יזיק אבל יקח זמן כדי לדעת

ד"ר קורדובירו
Reply to  מאיר.ס
1 חודש לפני

סדר עולמי זה דמיונות
מי שפוחד מהחיסון זכותו להמנע אף אחד לא כופה. בניגוד למה שהם טוענים שיכפו עלינו חיסונים. ולא היא

הרב הראשי החליפי לאתרי חדשות
Reply to  יחדיו
1 חודש לפני

בהצלחה,
ואגב אם עוד כמה טפשונים כמוך יפסיקו לקרוא “המחדש”, התגובות כאן יעלו רמה.

אפי
Reply to  יחדיו
1 חודש לפני

אמור לי מי הם גדולי האדמורים שלך ואןמר לך מי אתה..

👍👌😷
Reply to  יחדיו
1 חודש לפני

אל תתחסן ולך לגור באי בודד
צא ממחננו

חוחיחשלי
Reply to  יחדיו
1 חודש לפני

אתה נורא משמח אותנו, כי אם יפסיקו עם התגובות המדומיינות זה יביא הרבה קוראים לאתר

מאיר
1 חודש לפני

דבריי אלוקים חיים! כל מילה בסלע! נכנס כחץ ללב!

חסידים שעברו כבר את הקורונה
1 חודש לפני

אתם מזכירים לי את סטמר זה שאתם אוחזים ככה זה לא אומר שכולם צריכים לאחזיק ככה זה כבר מחלוקת בין רבנים שכבר נפטרו רבי עקיבא איגר אחז ככה אבל החסם סופר התפארת שלמה ובעל שומרי אמונים מביא בשם הבעל שם טוב וארי הקדוש שאסור לפחד מי מגפה וצריך להתנהג כאילו לא קרה כלום

אחד שהתחסן

שקר גמור!!!!!
שום רב לא סובר שמותר ללכת עם אקדח ברחוב ולירות על אנשים! זה אותו דבר בדיוק!!!!!

חיים
Reply to  אחד שהתחסן
1 חודש לפני

הצליחו לעבוד עליך שקורונה זה אקדח… תהיה בריא.
מי שמאמין לא מפחד 😀

חן כהן
Reply to  חיים
1 חודש לפני

כן. מי שמאמין בהשם ועושה כדעת גדולי ישראל. לא מי שמאמין לחרטות של גויים וכסילים.
אתם הפחדים הראשיים.חושבים שכל העולם בא לגנוב לכם מידע ולהמית אתכם ומפחדים מהצל שלכם במקלחת ואחרי זה מלגלגים על משפחות שלמות שהלכו בגלל טיפשות שלכם

ב"ב
Reply to  חיים
1 חודש לפני

מי שמאמין בשם יתברך לא כופר בתורה ולא יוצא נגד גדולי הדור לעבור על ציוויים ללכת ולהתחסן.

ב"ב
Reply to  אחד שהתחסן
1 חודש לפני

מה אתה מתייחס אליו? חסר לו בורג גדול!!!

אפי

שקר וכזה. הם אמרו ביחס לעצמך אבל לא ביחס לאחרים, זה לא גרע מכל מזיק שעל אדם להיזהר לא להזיק לאחרים..
חוצמזה למען ה’ על מה מדובר, על לשים מסכה, על לא לעשות אירועים המוניים..

ב"ב
Reply to  אפי
1 חודש לפני

התורה לא מתאימה להם. היא רק מתאימה להם כשהחיים זורמים ומותר הכל. אך כשיש איזו הגבלה או קושי זה כבר לא בשבילם. עדיף לרצוח אנשים העיקר שהחיים ימשיכו לזרום כרגיל.

ב"ב

אין מילים אחרות להגדיר אתכם- חבורת רוצחים.

מאיר
1 חודש לפני

מי זה כותב המאמר העצום הזה?

חיים
1 חודש לפני

מאמא מחזק מאד!!!! וחשוב במיוחד בעת הזאת שרבתה האדישות מעל נגיף הקורנה. אמנם זה טבעי שקשה לשמור לחץ וחרדה במשך זמן רב כל כך. אך, הסכנה עוד לא מאחורינו!! וההתרגלות למצב עלולה לעלות חלילה בחיי אדם.
המשיכו לעורר את הציבור בשמירה על החיים!!!

חיים ישרא'ל
1 חודש לפני

בס”ד אַתָּה הוּא יְהֹוָה אֱלֹהֵינוּ שֶׁהִקְטִירוּ אֲבוֹתֵינוּ לְפָנֶיךָ אֶת קְטֹרֶת הַסַּמִּים בִּזְמַן שֶׁבֵּית הַמִּקְדָּשׁ קַיָּם כַּאֲשֶׁר צִוִּיתָ אוֹתָם עַל יַד מֹשֶׁה נְבִיאָךְ כַּכָּתוּב בְּתוֹרָתָךְ: וַיֹּאמֶר יְהֹוָה אֶל מֹשֶׁה קַח לְךָ סַמִּים נָטָף וּשְׁחֵלֶת וְחֶלְבְּנָה סַמִּים וּלְבֹנָה זַכָּה. בַּד בְּבַד יִהְיֶה: וְעָשִׂיתָ אֹתָהּ קְטֹרֶת רֹקַח מַעֲשֵׂה רוֹקֵחַ. מְמֻלָּח טָהוֹר קֹדֶשׁ: וְשָׁחַקְתָּ מִמֶּנָּה הָדֵק וְנָתַתָּה מִמֶּנָּה לִפְנֵי הָעֵדֻת בְּאֹהֶל מוֹעֵד אֲשֶׁר אִוָּעֵד לְךָ שָׁמָּה. קֹדֶשׁ קָדָשִׁים תִּהְיֶה לָכֶם: וְנֶאֱמַר, וְהִקְטִיר עָלָיו אַהֲרֹן קְטֹרֶת סַמִּים. בַּבֹּקֶר בַּבֹּקֶר בְּהֵיטִיבוֹ אֶת הַנֵּרֹת יַקְטִירֶנָּה: וּבְהַעֲלֹת אַהֲרֹן אֶת הַנֵּרֹת בֵּין הָעַרְבַּיִם יַקְטִירֶנָּה. קְטֹרֶת תָּמִיד לִפְנֵי יְהֹוָה לְדֹרֹתֵיכֶם: תָּנוּ רַבָּנָן פִּטּוּם הַקְּטֹרֶת כֵּיצַד. שְׁלֹשׁ מֵאוֹת וְשִׁשִּׁים וּשְׁמוֹנָה מָנִים… להמשך קריאה »

צבי
Reply to  חיים ישרא'ל
1 חודש לפני

להבא לא להכניס שם ה’ המפורש לאתר, זה לא כבוד!
אפשר לכתוב שם ה’ בה’ או בד’ לא בשם המפורש!!!

חרדי אמיתי
1 חודש לפני

אמת לאמיתה!!!!

יעקב פרויליך
1 חודש לפני

התמונה ישנה ובכלל לא קשורה

מוטי 3
1 חודש לפני

מסכים עם כל מילה שכתובה פה
חבורת הקיצונים הזו שהיא באופן סדיר נגד כל דבר שהוא ישר הם הפוך ממנו ולצערנו גם בני תורה יקרים נופלים בזה והשם יצילנו מהנגיף הזה ויעלים אותו כלא היה

אבי
1 חודש לפני

ממש צודקים!!! סוף סוף!! להוציא את כל מפירי הקורונה מחברתינו!!!!! די לזילזול לצדיקות!!! די לשפיכת דמים!!

חיים
Reply to  אבי
1 חודש לפני

די לסיניליות שלך…

איתמר
Reply to  חיים
1 חודש לפני

ממה אתה כל כך מפחד? הרי אמרתם שהחיסון זה מים עם קצת סוכר. אז תלך להתחסן..

''גדויילי ישרואל''
1 חודש לפני

הגיע הזמן שמישהו יעשה לזילזול המתמשך סוף…
שכוייח’

יולן בש
1 חודש לפני

רוצה להגיב על החיסון אם אפשר לדבר עם יתד נאמן שאני מחזיקה ממנו מאוד צריכים ליהיות מודעים ולידע בקשר לחיסונים טיבעיים כמו מי כסף שאין שום ווירוס שחודר דרכו אני לא מאמינה לחיסון הזה לא בדוק מספיק אין תוצאות מספיקות להשלחות במדינות הפרימיטוויות כמו בוליביה וטנזניה זרקו את החיסונים לוקחים מי כסף וצמח שיבא הורטניסיה ועושיםם מזה חיסונים והקורונה לא צועקת כמו פה.בבקשה חיזרו אלי יש לי מה לחדש יולן בש פל: 0549892434

איש יהודי
Reply to  יולן בש
1 חודש לפני

את המים והצמחים האלה כן בדקו מספיק?
לפעמים הטבעי הורג!!!
ק”ו שאם מישהו בגלל זה לא יתחסן, וזה לא יועיל…

חן כהן
Reply to  יולן בש
1 חודש לפני

יפה כל קורא במחדש נהיה הרמבם..פשש

ב"ב
Reply to  יולן בש
1 חודש לפני

מישהוא הבין מה כתוב כאן? לא הבנתי שום דבר.

רק אני קובע פה!
1 חודש לפני

לכותב המאמר.
לא רק מי שמתנגד לחיסונים מפיץ את הקורונה, גם או במיוחד המתקהלים בחללים סגורים!
אני משלוחן באזורים החרדיים, הבתי כנסת מתנהלים כרגיל! מנינים מרובי משתתפים רק חלקם עם מסכות! איך לא תיהיה הדבקה???
למה א’א לעשות מנינים מצומצמים של 10/12 איש?! האם מנינים מצומצמים זה ‘רדיפת הדת’ כלשונם??
האם מסכות זה נגד הדת?? אי אפשר להתפלל וללמוד עם מסכה??

יהודה
Reply to  רק אני קובע פה!
1 חודש לפני

כתוב בהלכה ואם התחילו אין מפסיקין
וקל וחומר שתפילה במנין אננה דוחה פיקוח נפש

כבשים נשארים כבשים
Reply to  רק אני קובע פה!
1 חודש לפני

סליחה מכולם שלוש שאלות איך בבית שמש יש חיים רגילים חיידרים ובלימסכות( מי שרוצה שילך עכשיו לבדוק את זה ) ובקרית ספר ששומרים באדיקות מתים יותר אנשים זה פורסם בקול חי שאלה שנייה אם זה כמו לירות ברחוב למה אנחנו לאנראינו אחרי חתונות של האדמורים אנשים מתים ברחוב הרי ירו בהם שאלה שלישית אם זה הורג אזלמה צריך לשכנע את האנשים עם תקציב של מיליונים כל היום זה הורג הרי אנחנו רואים לבד שזה הורג כל יום והדבר האחרון הכי חשוב מי שמפחד מהקורונה שיכנס לבת שלו ולא יצא משם מצידי לעולם אבל מה אתם רוצים למען השם מאלה שזה… להמשך קריאה »

יהודה
Reply to  כבשים נשארים כבשים
1 חודש לפני

בשו”ע כתוב שחובה לשמוע לרופאים וזה כלפי שמירת שבת וצום כיפור וקל וחומר כלפי תפילה במנין והתקהלויות שאפילו סעודה אינם דוחים ככתוב ואם התחילו אין מפסיקין

ח.כ
Reply to  כבשים נשארים כבשים
1 חודש לפני

יש בבית שמש אצלנו הרבה במצב קשה..

מרדכי
Reply to  כבשים נשארים כבשים
1 חודש לפני

הפוך ידידי;. דינא דמלכותא דינא. ואם החוק הוא שצריך לחבוש מסיכה גם על האף וגם על הפה. אז אם אתה לא רוצה ללכת ככה אז תשאר בבית כל הזמן מצידי. ולא תהרוג אנשים.
תודה שאתה שומר תורה ולא רוצח.

ב"ב
Reply to  מרדכי
1 חודש לפני

אשריך. רואים שאתה מרדכי היהודי.
אך אתה צריך להבין שיש אנשים שעדיף לדבר אל הקיר מאשר לדבר איתם. מה שתנסה להסביר להם גם עם ראיות מהתורה הקדושה לא יעזור. ראש בטטה.

אמת
Reply to  מרדכי
1 חודש לפני

אין דינא דמלכותא כאן. וכידוע דברי הבריסקע’רב בנידון

יהודה
Reply to  אמת
1 חודש לפני

גדול הפוסקים מרן הרב עובדיה יוסף פסק למעשה שיש כאן דינא דמלכותא דינא

ד"ר קורדובירו
Reply to  יהודה
1 חודש לפני

לא מדוייק.. בנו הרב יעקב זצ”ל העיד שגם מרן אביו סבר שאין דינא דמלכותא למעשה. אני שמעתי מפיו

עדמתי
Reply to  כבשים נשארים כבשים
1 חודש לפני

שכל אלה שלא מתייחסים ומכחישים את המפורסמות ועוצמים עיינים לראות את המציאות בגלל שנהיים חולים אחרי שבוע שבועיים ולא מתמוטטים על המקום כמו באקדח… כל הטיפשים מכחישי קורונה שלא רואים סנטימטר אחרי האף יישארו בבית וייתנו לאלה שכן נזהרים לחיות . ולא ירצחו אותם. אמן כן יהי רצון.

Last edited 1 חודש לפני by עדמתי
ב"ב
Reply to  עדמתי
1 חודש לפני

כל יום שומעים אצלינו הכרזה על לוויה ר”ל. חבל שלא מכריזים מי זה הרוצח שישב לידו בבית הכנסת בלי מסיכה והרג אותו.

עדמתי
Reply to  כבשים נשארים כבשים
1 חודש לפני

הנה אתה רואה שאפילו ששפכו עליך תקציב של מיליונים שתקרא מספרים ותדע שזה הורג עדיין לא השתכנעת ואתה ממשיך להרוג….

ב"ב
Reply to  כבשים נשארים כבשים
1 חודש לפני

חסר לך בורג. כתוב שבאחרית הימים יראה השקר כמנצח. לכן אתה תמשיך עם העבירות שלך ובינתיים יראה שהצדק אתך. ותמשיך להרוג אנשים מישראל. אך בסוף כשתתגלה האמת הקב”ה יפרע ממך ומכל הדומים לך העוברים על “ונשמרתם מאוד לנפשותיכם”.

אמת
Reply to  ב"ב
1 חודש לפני

בינתיים מי נראה המנצח? איפה השקר?
כל אחד עם האמת שלו…
ואכן, עד שיתגלה השקר, כשנזכה שיהיה אור גדול.

שםשמשיח יבא.כ☺בר
1 חודש לפני

אנא אבא בבקשה שלח לנו גואל ויתגלה כבוד ה אנא שלח רפואה שלמה בעז”ה לכל
חולי.עמו ישראל הנה החושך יכסה ארץ וערפל לאומיים ועליך יזרח.אור ה וכבדו.עליך.יראה בבא”

זאת האמת
1 חודש לפני

הגיע הזמן לומר את האמת:
לא חיסונים לא סגרים ולא בלבולים…. רק חזרה בתשובה!!
האם יש בטחון מנע למי ששמר על הכללים??????
עשרות אלפים בהר הבית עומדים צפופים ולא רווחים… והמשטרה שותקת
מי שמאשים בני אדם – כופר בהשגחה פרטית

עדמתי
Reply to  זאת האמת
1 חודש לפני

מה איכפת לך מהערבים?? מה משנה לך מהמשטרה??? העיקר שבקירבנו לא ירצחו!!!

ב"ב
Reply to  זאת האמת
1 חודש לפני

דברי שטות. תחזור בתשובה אך בינתיים תקיים ציוויי התורה ותשמע להוראות גדולי הדור ואל תכניס לאנשים דעות עקומות.

יהודה
1 חודש לפני

מתי הליטאים יפסיקו את המחלוקות והשנאת חינם האופיינית להם ???!!! ואז תיגמר יותר מהר המגיפה.

עדמתי
Reply to  יהודה
1 חודש לפני

המודעה שלך זה עצמו מחלוקת ושנאת חינם….

הצדיק מנהריה
1 חודש לפני

אין הערוד ממית אלא החטא י לכפירה בבורא עולם

הצדיק מנהריה
1 חודש לפני

אם ישראל שבים מיד נגאלים די לשקר

זאת האמת
1 חודש לפני

*למה ה’ הביא את הנגיף לעולם?*
בשביל לאתגר את משרד הבריאות ביצירת חיסונים?
בשביל שנפסיק את עבודת ה’? (כל מקומות העבודה חוץ מחנויות הכל עובד. רק כוללים ותפילות בעייתיים?!)

*שכחנו את הקדוש ברוך הוא*
הרמב”ם אומר: על כל צרה שלא תבוא
צריך לזעוק ולהריע ולחזור בתשובה וזה מה שיציל אותנו!!

יהודיה פשןטה
1 חודש לפני

למי שכתב שהחיסון לא בטוח. האם המוני החולים והמתים מהקןרונה זה יותר בטוח? נשים הרות בסכנת חיים זה יותר טוב?
ממתי מפקפקים בהוראת גדולי הדור?
ממתי שמחזיקים מכשירים לא כשרים ומקבלים סרטונים מכתות שונות ומשונות! מי שנשען על הקב”ה ועל גדולי הדור, שלוחיו אין לו ממה לפחד!

יהודי שפוי
1 חודש לפני

לא נשכח התרענו לפני שנה וחצי שנה שכל עוד דמי אחינוהצדיק והקדוש שלקח על עצמו בזיונות ויסורים בשביל כלל ישראל.. ואין מוחה על החילול השם שנעשה על ידי בני בלי יעל וכל אחד
מתחמק בתירוצים שונים חוץ מכמה גדולי הדור וצדיקים שמתריעים …כל העולם סובל אנא לפני שתחפסו חיסונים ואשמות באו נתקן השורש הרע הזה של שינאת חינם…ונמחה על הבזיון הזה ואז נתרפא בעז”ה….

המגיב
1 חודש לפני

יש פשקוילים בבני ברק שאומרים שנכדו של בעל שבט הלוי הרב בנימין ווזנר מכחיש קורונה ונגד החיסונים ואומר שהם סכנה אני ודאי שהולך עם רבותינו מאורי הדור ר’ חיים הרב אדלשטיין ועוד אבל אם ישהוא יודע משהוא בניגון של הרב ווזנר אשמח כי אין לי שום מושג בדבר

איתמר
Reply to  המגיב
1 חודש לפני

פישקווילים = פייק ניוז.

אתר המחדש מכבד את זכויות היוצרים ועושה מאמצים לאיתור בעלי הזכויות ביצירות הכלולות בכתבות. אם זיהית יצירה שאתה בעל הזכויות בה ואתה מעוניין להסירה מהכתבה, אנא פנה אלינו למייל:

news@hm-news.co.il

אתר המחדש מכבד את זכויות היוצרים ועושה מאמצים לאיתור בעלי הזכויות ביצירות הכלולות בכתבות. אם זיהית יצירה שאתה בעל הזכויות בה ואתה מעוניין להסירה מהכתבה, אנא פנה אלינו למייל:

news@hm-news.co.il