אורי מקלב (יהדות התורה) | צילום: Miriam Alster/Flash90
אורי מקלב (יהדות התורה) | צילום: Miriam Alster/Flash90

תורה מביאה לידי זהירות \\\ סגן שר התחבורה אורי מקלב בטור מיוחד

אין טעם לנסות ו'להתחכם' עם גורמי הבריאות השונים. יש להם יותר דרכים לנתח את המציאות ולקבל החלטות – מאשר לנו. אם גורמי המקצוע בממשלה כולה לוקחים בחשבון מראש שמבחינתם על כל מאומת חרדי 'רשמי' ישנו נשא חרדי נוסף – בין אם הדבר נכון ובין אם לא – זה אומר רק דבר אחד: ש'התחכמויות' לא פועלות שום דבר טוב - טורו של סגן שר התחבורה אורי מקלב

תורה מביאה לידי זהירות \\\ סגן שר התחבורה אורי מקלב בטור מיוחד

אין טעם לנסות ו'להתחכם' עם גורמי הבריאות השונים. יש להם יותר דרכים לנתח את המציאות ולקבל החלטות – מאשר לנו. אם גורמי המקצוע בממשלה כולה לוקחים בחשבון מראש שמבחינתם על כל מאומת חרדי 'רשמי' ישנו נשא חרדי נוסף – בין אם הדבר נכון ובין אם לא – זה אומר רק דבר אחד: ש'התחכמויות' לא פועלות שום דבר טוב - טורו של סגן שר התחבורה אורי מקלב
אורי מקלב (יהדות התורה) | צילום: Miriam Alster/Flash90
אורי מקלב (יהדות התורה) | צילום: Miriam Alster/Flash90
'תשעת הימים', על מכלול דיניהם ומנהגיהם, מתאפיינים בעצירת מסלול החיים השוטף, ומובילים את המוח והלב להתבוננות ומחשבה. חז"ל ציוו עלינו לא להסיח דעת מהחורבן, ובד בבד עלינו לבחון את אורחותינו, את הפרטים הקטנים המרכיבים את תמונת-החיים הגדולה, להיטיב דרכינו ולהיות ראויים לגאולה.
 
 
לעוסקים בעשייה הציבורית חובה זו הינה כפולה ומכופלת, בשל האחריות לטובת הציבור, וההשלכות של כל עשייה והתבטאות – על המרחב הציבורי כולו.
לאור פניות רבות שמגיעות אלינו, מכמה וכמה זוויות של הנושא, חשבתי שמן הנכון להתייחס בזה לכמה נקודות שעל סדר היום הציבורי בעת הזו.
 
 
התקופה והנסיבות בהם אנו נמצאים כעת, הם מאורע חריג שאי אפשר להפריז בהיקפו. משפחות רבות שאיבדו את יקיריהן – בהם רבים תלמידי חכמים וכאלו ש'רבים צריכים להם', לצד החולים הרבים שממלאים את בתי החולים, שכולנו חרדים לבריאותם השלמה. בעשרות שנות עשייה ציבורית לא נתקלנו בשום מצב דומה ואפילו לא קרוב – למציאות הנוכחית, שסופה עדיין אינו ידוע.
 
 
 
עולם הישיבות אינו פועל בצורתו הרגילה כלל, בתי הכנסת שינו ממתכונתם, מוסדות הלימוד, מקומות העבודה, המסחר, וכן הלאה והלאה. מציאות זו, וההשלכות שהיא יוצרת, לא נוצרה מבחירה אלא באה עלינו כגזירה משמים, כשעלינו כיהודים החרדים לדבר ה' מוטל גם בתקופה מורכבת זו – לנהוג בצורה נכונה ורגישה, כראוי לבני תורה.
 
 
המאפיינים המיוחדים של תקופה זו, כשבראשן מצב הישיבות שלנוכח הנסיבות פועלים בצורה מצומצמת ובחלקם אף נסגרו למגינת כל לב, מאתגרים בראש ובראשונה את נציגי הציבור – ולא רק החרדים – שעסוקים סביב השעון בדבר אחד: למצוא את נקודת האיזון הנכונה בין הצורך להתמודד עם הנגיף מחד, לבין הצורך להמשיך את שגרת החיים – מאידך. מדובר הן בהתוויית קו כללי, והן בטיפול פרטני בעשרות אלפי פניות חדשות, ללא גוזמה, שמחייבות מחשבה ומענה 'תוך כדי תנועה'.
 
 
בתוך הפניות הרבות שמגיעות לנציגי הציבור בימים אלו, תופסת מקום מרכזי סוגיית הממשק שבין הרשויות החילוניות לבין הציבור הירא לדבר ד', סוגיה שמתעוררת הן בפן של קבלת ההחלטות, והן במישור המעשי של הביצוע בשטח. המרחק המבורך שבין השקפות ואורחות חיינו לבין העגלה הריקה והמתירנות החילונית – שמאתגר את קובעי המדיניות גם בימים כתיקונם – בא לידי ביטוי ומתעצם שבעתיים בתקופה זו, עד כדי מחזות של אפליה – שאיננו מוכנים לקבלם, ותחושות של נתינת ציבור איכותי וענק למשיסה ולרדיפה  – דבר שלא ניתן בשום אופן לעבור עליו לסדר היום.
 
 
האם אנו מבינים את הפריבילגיות המיוחדות שניתנים למסעדות או להפגנות? האם כל ההגבלות שהושתו על בתי הכנסיות והמדרשות הוטלו באופן שוויוני לענפים אחרים במדינה? קשה לומר. אין ספק שתחושות קשות אלו תורמות נדבך נוסף להגבהת החומות המבדילות את הציבור החרדי מהשפעת הציבור החילוני. ובכלל, אם קבלת ההחלטות על דרכי ההתמודדות עם הנגיף היו מסורות בידי הנציגות החרדית האם ההתייחסות והטיפול היו בצורה שנקבעה או באופן שונה? – אין ספק שאם המצב היה מטופל על פי ובהתאם לדעת תורה הרבה דברים היו נראים אחרת.
 
 
אבל גם במצבים כאלו יש לנו 'דעת תורה' כיצד לפעול. זכורני הזדמנויות שונות בהם היינו נכנסים בקודש פנימה לביתו של רשכבה"ג רבינו מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל, שהשבוע חל יום פטירתו, בכדי לשאול לדעתו בעניינים שעל סדר היום לגבי החלטות ממשלתיות כאלו ואחרות. במקרים רבים היה מרן זצוק"ל דן ומתווכח עם הגישה הממשלתית, בכללים או בפרטים. אולם בכל הנוגע לענייני בריאות ראינו אצלו התייחסות אחרת. כלומר, גם אם היה אפשר לפעול בצורה שונה, אבל עצם העובדה שהנושא הוא רפואי היה מקשה על התערבות בהחלטות גורמי המקצוע. כי לפעמים התערבות ומתיחת ביקורת עלולים להביא גם לתוצאות הפוכות.
 
 
דוגמה חדה להתייחסות המיוחדת של מרן זצוק"ל לעניינים רפואיים ניתן היה לראות בתקופה שמרן עצמו היה במצב שהצריך ליווי רפואי, כשמטבע הדברים היו מתעוררים מעת לעת שאלות הנוגעות גם להרבצת תורה, כמו למשל מסירת שיעורו היומי המפורסם. ניתן היה להבחין כי מרן זצוק"ל היה שוקל את הנסיבות וקובע כי לדעתו ניתן לקיים את השיעור, אך למרות זאת היה מציג את דעתו בפני הרופא ונותן בידיו את ההכרעה הסופית. ומשהתקבלה הכרעת הרופא, גם במקרים שבהם היא הייתה שונה, היה מרן מורה לקיימה כלשונה וללא נדנוד של פקפוק או צער.
 
 
המשמעות של 'דעת תורה' זו בעת הנוכחית היא ברורה: בנושאי בריאות צריך לנהוג במשנה זהירות גם אם בחלקים מסוימים יכולות להיות לנו השגות או ביקורת על דרכי ההתנהלות. בפרט כשבמצב הנוכחי כל קיום עולם התורה והישיבות בתקופה זו תלוי ועומד כמעט אך ורק בהתנהגותנו אנו. כולנו רוצים לראות את היכלי התורה שוקקים וסוערים בריתחא-דאורייתא בחודש אלול, ואין מי שלא חרד מהאפשרות שבימים הנוראים ובחגים הבעל"ט לא נוכל להתפלל באופן ראוי כמקדמת-דנא. והרבה מזה – בידינו שלנו. אם אנו נקפיד על זהירות בדברים שיכולים להביא להפצת הנגיף, אזי מלבד הידיעה שקיימנו את מצוות 'ונשמרתם' בהידור, מנענו צער וסבל, והצלנו חיי אדם – נוכל גם למנוע מעצמנו סגרים כואבים, בידודים מטרידים, והגבלות שונות ומיותרות.
 
 
אין טעם לנסות ו'להתחכם' עם גורמי הבריאות השונים. יש להם יותר דרכים לנתח את המציאות ולקבל החלטות – מאשר לנו. אם גורמי המקצוע בממשלה כולה לוקחים בחשבון מראש שמבחינתם על כל מאומת חרדי 'רשמי' ישנו נשא חרדי נוסף – בין אם הדבר נכון ובין אם לא – זה אומר רק דבר אחד: ש'התחכמויות' לא פועלות שום דבר טוב.
 
 
בנימה אישית – ניקח רק כמשל את נושא חבישת המסיכה: באמת קשה להבין למה ישנם אנשים שצריכים להתפלמס איתם על נושא כה פשוט של לבישת מסיכה. הרי עם כל הטענות שיכולות להישמע סביב החלטות שונות של משרד הבריאות – בסופו של דבר נוכחות הנגיף בשגרת חיינו היא דבר מטריד ומקשה לכולי עלמא. האם יש מי שרוצה עוד סגר כזה או אחר? האם נוח למישהו המצב הלא-שגרתי של עולם הישיבות? האם לא כולנו רוצים ומצפים לרגע שהחיים יחזרו למסלולם הרגיל? אז את מי אנו מבקשים 'להעניש' – את עצמנו?
 
 
את כל זה ניתן למנוע בהקפדה פשוטה על חבישת מסיכה. אם כולם כל הזמן יחבשו מסיכה ללא יוצא מן הכלל לנגיף לא תהיה זכות קיום כמעט. האם חבישת מסיכה היא דבר כל כך קשה שצריך להתפלמס סביבו בלי סוף? הרי זה פתרון כל כך פשוט כדי לחזור לשגרה הברוכה במהרה.
 
 
יחד עם זאת ניתן לומר שלמרות הגל העכור הזה ששוטף את הציבור החרדי בתוך הכאוס הכללי, הנציגות החרדית פועלת ללא הרף סביב לשעון למען האינטרסים של הציבור החרדי באופן נחרץ ועקבי. ניתן לראות הבדלים ברורים למשל בין מצב התחבורה ב'גל הראשון' לבין זמינותה ב'גל השני', גם במשטרה מחלחל הצורך לשמור על כבודו וחירותו של הציבור החרדי, וגם עולם הישיבות ובתי הכנסת נשארו פתוחים – בכפוף למגבלות – גם במצב הנוכחי. זאת לצד עמידה חזקה על זכויות הציבור החרדי לכל רוחב הגזרה. כך שלאמירות שנשמעות ע"י גורמים שונים כאילו הנציגות החרדית אינה פועלת דיה, אין כל בסיס לא באמת ולא במציאות בשטח.
 
 
אין ספק, שרוב הקוראים מצייצים להנחיות ו'אין מזרזין אלא למזורזין', יחזק כל אחד גם את סביבתו הקרובה בתובנות פשוטות אלו, על מנת שנחזור במהרה לשגרה מלאה, שגרת-חיים של שמחה ושלוה המביאים להרחבת הדעת, להגדיל תורה ולהאדירה. ועל ידי הציות לדעת תורה נזכה במהרה לצאת מהגלות הגדולה לשגרה חדשה של 'ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים', במהרה בימינו אמן.
 
 
הכותב הוא סגן שר התחבורה מטעם 'דגל התורה' – הטור פורסם בעיתון 'יתד נאמן'
4.1 8 votes
דרג כתבה זו

17 תגובות
ישן ביותר
חדש ביותר הצבעות
Inline Feedbacks
View all comments
בן משה
2 חודשים לפני

יפה מאוד!!!

מאיר
2 חודשים לפני

מנין לחכם זה רז זה כמעט כל עסקני הרפואה שיש להם קצת יותר ניסיון וידע מהחכי"ם המעוללים שלנו (שלהם עבדנו ימים ולילות בבחירות וקיבלנו כמעט בוז אחד ענק) טוענים שלמסיכות אין שום יכולת לעצור את הנגיף. אפילו ארגון הבריאות העולמי כבר פירסם שהנגיף הוא וריאלי כלומר נשא באויר ולא על ידי רוק. יתירה מכך מזה שהקב"ה ברא את האדם שפרצופו מגולה ושדרכי נשימתו פתוחים ודאי שכך אמור להיות טבע בריאות האדם יכול בהחלט להיות שהמסיכות שמטמטמים לנו בזה (שדרך אגב כמעט כל אנשי משרד הבריאות רוצים לפטור מזה בשבוע חם) זה אמור לשמש רק חל מהאנשים אינדרסנטים שרוצים להראות שהם… להמשך קריאה »

חצקל ומנדל בדואט
Reply to  מאיר
2 חודשים לפני

איזה חילולי שבת???

תוהה אנונימי
Reply to  מאיר
2 חודשים לפני

יפה אמרת! ההשקפה של הממסד הרפואי מבוססת על הניודרווניזם, הטוענת שהאדם והייקום הם תוצאת מקרה. המסקנה המתבקשת היא שכולנו פגומים (לא יתכן שדבר מקרי יהיה מושלם) ואין ברירה מי שחפץ לחיות חייב להתבסס על תרופות כימיים שהורסים את התהליכים המושלמים שהבורא טבע בנו. זה הולך יחד עם ההשקפה השמאלנית, שלא מאמינה לאדם, רק אם הוא נושא איזה תואר. אנחנו יודעים בהלכות שבת ובהלכות פיקוח נפש שלחולה עצמו יש דעה, דבר שלא קיים בהשקפה השמאלנית. לדידם רק דברי הרופא, השוטר, השופט הם קדושים. הרב מקלב ידיד נפשי, הרשה לי לא לקבל את דעתך, היא מבוססת על יסודות כפרניים, אני יודע שאתה… להמשך קריאה »

מאיר עיני ישראל
Reply to  תוהה אנונימי
2 חודשים לפני

לפני שאתה מדבר על יסודות כפרניים, כדאי שתעיין בביאור הלכה סי' תקנד' (עניינא דיומא). אחר כך – או שתתנצל – או שתשתוק

מאיר עיני ישראל
Reply to  מאיר
2 חודשים לפני

די משעשע לראות בן אדם שמצטט אנשים שאומרים בפומבי הפוך ממה שהוא מביא בשמם. אז אם יש פה מישהו שצריך לעשות שיעורי בית, זה אתה 'מאיר'. רוץ מהר, כי מחר יש בוחן…

חצקל ומנדל בדואט
2 חודשים לפני

יפה מאוד
חבר הכנסת המוצלח ביותר בכנסת חבל שהתפטר

חלם פינת ברדיטשוב
2 חודשים לפני

החכ הצבןע והמושחת ביותר

י.ר
Reply to  חלם פינת ברדיטשוב
2 חודשים לפני

גועל נפש מה זה ??אנחנו בתשעת הימים מתקרבים לתשעה באב
אני לא מאמין שיהודי מדבר כך
איך המחדש מאשר כזו תגובה ואת שלי מסנן????

תוהה אנונימי
Reply to  חלם פינת ברדיטשוב
2 חודשים לפני

לא, מי שמכיר אותו אישית יודע אחרת

יהודי
Reply to  חלם פינת ברדיטשוב
2 חודשים לפני

איך החדש מאשר כזאת תגובה?!?!?!?!?!?!?!
א. שקר מוחלט.
ב. שנאת חינם.
ג. עוד בתשעת הימים.
בושה!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ח"כ מקלב הוא הח" כ הכי פעיל במשכן הכנסת( היה, לצערנו הוא התפטר במסגרת החוק הנורווגי) כך עולה מנתונים אמיתיים והוא הח"כ הכי עדין והכי פחות שחצן, צבוע ומושחת.
מי שכותב או חושב אחרת זה או שהוא לא מכיר אותו או שהוא קשקשן שלא מבין ומכיר כלום בפוליטיקה.
(מצופה ממערכת החדש להוריד את התגובה הנ"ל)

ירושלמי
Reply to  יהודי
2 חודשים לפני

או שהוא מכיר אותו קצת יותר מידי טוב………

יהודי
Reply to  חלם פינת ברדיטשוב
2 חודשים לפני

רק חכם חלם ועוד ברדיטשוב'ר יכול לומר כך

אדוארד השלישי
2 חודשים לפני

"מה יפית"!!! דיי אין שום צורך להיטרלל עם מסכה ברחוב בניגוד לדעת כל הרופאים שבשטח פתוח (ללא אנשים) אין צורך במסכה ומלבד זאת איך ואיפה ננשום ואם תטען שגם במקום פתוח יש סכנה אומר לך שיש הסבורים שהקורונה עוברת באוויר וא"כ לא עוזר מסכה 😷

אדוארד הרביעי
Reply to  אדוארד השלישי
2 חודשים לפני

איפה ראית שהוא כתב על הרחוב?
וחוץ מזה שגם ברחוב אם אין שמירת מרחק לכו"ע זה מדבק.

שלמה
2 חודשים לפני

למי הוא מדבר?הציבור החרדי הליטאי,מקפיד על מסיכות .צריך שאחד החסידים שרובצים בכנסת שיתחילו לדבר לציבור המזלזל בצורה מחפירה כאילו שמישהו מתנכל אליהם, אין בין אדם לחבירו??!!!

יואל
2 חודשים לפני

מצפה מהאתר שלא יהיה כמו שאר אתרים מלאי לשון הרע ורכילות מחטיאי הרבים סננו את הרוע שמנציח את שנאת החינם שבתוכינו

אתר המחדש מכבד את זכויות היוצרים ועושה מאמצים לאיתור בעלי הזכויות ביצירות הכלולות בכתבות. אם זיהית יצירה שאתה בעל הזכויות בה ואתה מעוניין להסירה מהכתבה, אנא פנה אלינו למייל:

אתר המחדש מכבד את זכויות היוצרים ועושה מאמצים לאיתור בעלי הזכויות ביצירות הכלולות בכתבות. אם זיהית יצירה שאתה בעל הזכויות בה ואתה מעוניין להסירה מהכתבה, אנא פנה אלינו למייל: