הרב משה גרינבוים

הנהגה נוראה מצווה הקב"ה על משה ואהרון, דעו לכם, כמנהיגים של עם ישראל, תצפו לכך שתעשו להם טובות, תטרחו עבורם, אבל הם... יזרקו עליכם אבנים! אדם שמסוגל לעמוד במצב שכזה- לעשות חסד וטובה עם האחר וזאת למרות שהוא יודע שיכפור בטובתו, הוא ראוי להוציא את בני ישראל ממצרים ולהנהיג את העם
מצווים אנו להיזהר שלא להונות את חברנו וכל יהודי בדברים, דהיינו שלא להקניט את האחר, הגמרא מוספה "גדולה (חמורה) הונאת דברים מהונאת ממון שזו בגופו וזו בממונו זו ניתנת להשבה וזו לא ניתנה להשבה"