חיזוקים

בכדי להתמודד עם "מוזיקת הקורונה" הלא נעימה, שמה לעשות.. השתלטה על סדר יומנו! ובין שלל נזקיה היא גם מאתגרת את יציבות סדריו של בן הישיבה, מתחוללת בימים אלו פעילות שקטה וברוכה המשלבת מוזיקה ושיחות מוסריות קצרות במטרה לשמר את הקניינים שנרכשו בזמן החורף האחרון בהיכלי התורה מתוך אוירה בריאה ומרוממת.
הקבלה מדהימה בין המציאות של דורנו לאותה מגיפה ידועה שמגיעה כעונש וכאזהרה על שנאת חינם ולשןן הרע וביזוי כבוד התורה. בידוד, סגר ומסכה אלו מושגים של מצורע. כשמאבדים את הכיוון צריך להתעורר לחזור לדרך הנכונה.
עקב המצב הקשה מאד של האברך רבי חזקיהו יוסף בן שרה פייגא שליט"א, מבקשים מכל או"א להעתיר בתפילה ולבקש רחמים לרפואתו. על פי בקשתו נקבל על עצמנו בל"נ שלא לדבר בביהכנ"ס בשעת התפילה וקריאת התורה לכה"פ 40 יום.
Hide picture