האדמו"ר מקרלין // צילום: פלאש 90

האדמו”ר מקרלין: מסיבות אגואיסטיות לא טיפלו במירון

‏האדמו”ר מקרלין סטולין אמר בחריפות על האסון במירון על שמנעו את הגדלת השטח במירון ותיקון התשתיות: “לצערינו זה מגיע מהחוגים שלנו. הרבה הפרעות לעשות דברים שהיו צריכים לעשות מסיבות אגואיסטיות ומסיבות צרות”

שיחת חיזוק שמסר כ”ק אדמו”ר מקרלין-סטולין אחרי האסון הגדול של ל”ג בעומר תשפ”א במירון

האדמו”ר פתח ואמר “מקרה מזעזע, אי אפשר להשיג את זה, כזה כאב, כזה צער, אנשים צעירים, בחורים, ילדים, אי אפשר לסבול כאב כזה, ואנשים שצריכים עכשיו רפואה במהרה, שה’ ישלח להם רפואה שלימה במהרה, ולא יהיו צרות בישראל, שיהיה רק טוב. היה פעם שכבר קרה משהו כזה במירון, לפני מאה שנה, וגם בבית המקדש קרה דבר כזה, שהיה פסח מעוכין [“תנו רבנן, מעולם לא נתמעך אדם בעזרה, חוץ מפסח אחד, שהיה בימי הלל, שנתמעך בו זקן אחד, והיו קוראין אותו פסח מעוכין (פסחים, סד, ב)”. אנחנו לא יכולים תמיד להבין חשבונות שמים, אבל שקורה דבר כזה אנחנו כעם צריכים לבדוק מה אפשר לעשות מה צריך לתקן. זה נגע ביהודים מכל המקומות והסוגים ממקומות שונים”.

“מראה שאנחנו צריכים להתחזק באהבת חברים ואהבת ישראל אצל כולנו, להתחזק בזה באמת, ובאמת לאהוב אחד השני ולעשות אחד לשני. יש מידי הרבה, בפרט ביחידים שפוגעים אחד בשני ומריבות, לפעמים זה בענייני ממונות, ויש המון יותר מדי דברים כאלה שזה לא צריך להגיע לזה, איננו מדברים על מישהו שלוקח מה ששייך לשני, שמרמה אותו וכדומה לזה, זה לא היה צריך להיות אצלנו, אבל אחרי זה, המריבות וכל המסביב, צריכים לעשות כל מה שיכולים להימנע מזה שלא יהיה יותר”

“צריך באמת לאהוב אחד את השני … יש היום את כל החדשות הללו (נייעס’ן) לא משנה, אם את זה שקוראים לזה מקווה נייעס, או חדשות שמקבלים בכל סוגי המכשירים, איך שזה רק יהיה, שחיים בזה, וזה עם לשון הרע והתבדחויות על ההוא וההוא… על זה ילגלגו ועל ההוא ירכלו, צריך היה לעצור את זה כבר מזמן. מה שהיה צריך להיות שבאמת נאהב לכל יהודי, איך שיהיה ומה שלא יהיה, אנחנו לא יכולים להיות דיינים ושופטים להגיד מי טוב ומי לא, התפקיד שלנו זה לאהוב יהודי ולמצוא את הטוב בו. שיהודים יהיו באמת קדושים ויעשו ביחד כמו שצריך, אז ללא ספק נראה הרבה יותר יפה, וה’ יעזור לנו הרבה יותר ויציל אותנו מכאלו צרות”

“הרי אומרים עכשיו את הפרק (מסכת אבות) בכל שבוע: ‘כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא’, כתוב גם ‘ועמך כולם צדיקים’ שמדברים על לאהוב יהודים – זה לא רק את ה’היימישע’ שאותם קל יותר לאהוב. אלא מדברים על כל היהודים, למרות שכתוב בפירוש על ‘ועמך כולם צדיקים’, היסוד נשאר, ‘ועמך כולם צדיקים’ זה כל היהודים – וזה לא אומר שצריך להסכים עם כולם ולהכל”

“הרי הקב”ה כבר ברא את העולם ככה, כמו שיש הגמרא “דעותיהם אינם שוות” [“כשם שאין פרצופיהם דומים, כך אין דעותיהם שוות”, סנהדרין ל”ח, א’). בטוח שאנחנו היינו רוצים שהם יתנהגו הרבה אחרת, שייראו אחרת, ושירא את ה”מלאה הארץ דעה את ה'”, אבל בכל-זאת צריך כעם למצוא איך לקרב יהודים. יש דברים שקורים שקשה להבין בחיים שלנו איך זה קורה, יש אפילו זמנים שזה מגיע מכאלו שבאים לעזור שיש צרה, כהצלה וכדומה, ומתנפלים עליהם, ונכון שהם לא היימישע ואינם נראים כמו שהיינו רוצים שייראו. אבל איך אפשר לפגוע ביהודי אחר, מי נותן הצדקה לפגוע ביהודי אחר, מי זה שנתן את הדרך להזיק ביהודי אחר, מי נתן את הדרך לזרוק אבנים, לזרוק ביצים, לקלל וכאלו דברים? מאיפה זה מגיע? ואיפה ראינו דבר כזה בכלל ישראל ובחז”ל שיהיו דברים כאלה, ככה לפגוע, ובפרט כשהוא מגיע גם לעזור?! ואפילו ללא זה, איך אפשר לצפות שיאהבו אותנו ויכבדו אותנו?! איך אפשר בכלל לצפות שירצו להתקרב לה’ שהם רואים שככה נראים ערליכע אידן?”

לדברי האדמו”ר “כבר הגיע הזמן מזמן שצריך להפסיק התנהגות כזאת, ושההתנהגות שלנו יביא לכך ש”וראו כל עמי הארץ כי שם ה’ נקרא עליך”, כבר מזמן הגיע השעה שלא עושים חילול ה’ אלא רק קידוש ה’, ושכל פסיעה ופסיעה רק “שיהא שם שמים מתאהב על ידך” לא הפוך. כבר מזמן רב הגיע הזמן שנהיה אנשים אמיתיים, לדעת לעשות חשבון מה אפשר לתקן ולשפר”

“יש גם את החלק השני, כמו שרואים דברים שונים שהיו בימי חז”ל, שהיה יחסית תקרית קטנה כשיצאו מהכבש בתרומת הדשן, ובכל זאת שינו את הסדר, כי עד אז היה הפיס. וכשהיה אסון גדול יותר, בסנדל המסומר, אסרוהו בשבת ויו”ט, לא רק זאת עשו לתקן בהתחזקות רוחניות, אלא גם עשו תיקונים פרקטיים, וכבר מזמן הגיע ההבנה שניקח קצת אחריות על החיים שלנו, ולהתנהג כמו שצריכים להתנהג. ראינו מספיק מה שעברנו בשנה האחרונה שאנשים התעלמו מהמציאות והשתטו, מה שהביא לדאבונינו שאנשים יסבלו ואפילו אנשים עברו מהעולם כי חשבו שהם ‘אויבער חכמים’, כבר הגיע הזמן שנהיה אנשים, כבר הגיע הזמן שניקח אחריות”.

video

השיחה של הרבי

“מי שיודע מזה יודעים היטב שכבר היו במשך השנים הרבה שרצו ופעלו להגדיל את השטח במירון ולתקן את התשתיות. אין בכלל צורך לדבר על כך, שבליעה”ר הציבור שמגיע והתשתיות הם כאין וכאפס למה שצריך להיות שם, ולצערינו זה מגיע מהחוגים שלנו הרבה הפרעות לעשות דברים שהיו צריכים לעשות, מסיבות אגואיסטיות ומסיבות צרות. כבר הגיע הזמן להתנהג באנושיות, אנחנו כבר לא הציבור הקטן שהיה פעם, זה ציבור יפה בליעה”ר, יש הרבה ערליכע אידן, יש ישיבות ויש כוללים, יש הרבה רבנים והרבה ערים, קהילות גדולות ויפות, כבר הגיע הזמן להתנהג כמו אנשים מבוגרים, כבר הזמן להוריד את הנעליים הילדותיות”.

האדמו”ר העביר ביקורת נוקבת ואמר כי “במקום להפריע היו צריכים לראות ולבדוק איך אפשר לעזור, איך אפשר להגדיל ולשפר. מירון זה הרי מקום שמגיעים המוני יהודים, ומדברים על יום כזה כמו ל”ג בעומר, שבשנה רגילה הרי מגיעים מאות אלפים מישראל, הגיע הזמן שיהיה שם תשתית סבירה ונורמאלית”

“הרי כל אחד יודע ש”אין סומכים על הנס”, ה’ עזר שעד השנה היו ניסים, זה אינו סיבה שנמשיך לסמוך על זה, צריכים להיות נורמאלים כמו אנשים, צריך לבנות שם תשתיות אמיתיות וגדולות, ויש לנו מהציבור מספיק שיכלו לעשות את זה לדאוג לזה. אין שום סיבה שלקראת השנה הבאה המקום ייראה לגמרי אחרת וזה אפשרי. זה לא הגיוני ואין שום סיבה לכך שעל כל דבר קטן צריכים לריב על כל מיני סיבות קטנוניות.
כבר הגיע הזמן שכל הדברים ייעשו באחווה ושלום ורעות. יש ווארט מההייליגער קרלינער: שהלוואי שאנחנו נאהב את הצדיק הכי גדול כמו שה’ אוהב את ההכי רשע. ויש לימודים שונים שאנחנו צריכים ללמוד ללכת בדרכיו של ה’: “אחרי ה’ אלקיכם תלכו”; “זה קלי ואנווהו” ועוד”

“צריך באמת ללמוד את זה לאהוב יהודי באמת ולקדש שם שמים. לא צריך ללכת בשביל זה (למות לשם שמים…) אפשר פה בעולם הזה להיות א ערליכער איד, ומי שיראה אותו יאמר ככה צריכים להיראות.
אין כלל צורך לדבר הזה שצריכים בכלל להתחזק, לחזק את הלימוד ולחזק את התפילה, והנה אנחנו עוד מעט מתקרבים ליום קבלת התורה , לקחת את זה חזק יותר, ולהיות באמת ערליכע אידן מתוך שמחה, ושה’ כבר יגאול אותנו שלא יהיו עוד צרות כאלו בעם ישראל ושלכולם יגיע הישועה”

הנצפים ביותר
20210924_003923

ח”כ גפני: חשבו שנכנס לממשלה הזו אבל זה לא יקרה

גדול הדור הרב קניבסקי באמירת תהילים

תיאור חי מרגעי פטירת הרבנית קניבסקי ע”ה | מאת אחד הנכדים

קורונה זריקה חיסון תרופה

פרופ’ ברבש: סרבני החיסון הם הקהל שהכי יהנה מהתרופה

20 תגובות
ישן ביותר
חדש ביותר הצבעות
Inline Feedbacks
צפה בתגובות
יהטדה
4 חודשים לפני

איזה תענוג לקרוא כל מילה אני מקבל על עצמי לקחת ברצינות את הדברים. אוהב את כולם

דודי
4 חודשים לפני

כל מילה בסלע, זה צדיק אמת.תבורךכבוד הרב

סקרן בנשמה 🤨😑🤨
עונה ל  דודי
4 חודשים לפני

אל תהיה ברכת האדיוט קלה בעיניך את מי אתה מברך שמת לב???????????????????????????????????????????????????????????

גזירת שמיים
4 חודשים לפני

בבקשה ממכם ולטובת נשמתכם הסירו את ההקלטה מה האתר כי זה ממש נגד רצונו של הצדיק!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
“היזהרו בגחלתם”

אמישהו
עונה ל  גזירת שמיים
4 חודשים לפני

נראה לי שהצדיק ידע ורצה שזה ייצא
אם לא אז למה הוא דיבר רוב השיחה כמעט כולו דיבר בשביל אנשים חיצןנים ולכלל ישראל
ובודאי אם זה יכול להציל חיים

ה הוא אלוקים!
עונה ל  אמישהו
4 חודשים לפני

חסידים זה גם מכלל ישראל!!!

מוישי
עונה ל  גזירת שמיים
4 חודשים לפני

מאיפה הבאת את זה שזה נגד רצונו של הצדיק??
הוא הרי לא דיבר לעצמו, הוא דיבר לכלל!! אהבת חינם נוגע לכולנו, אבל לגבי כל מה שקשור לטיפול בתשתיות בירון לוואי שהאנשים שבאמת צריכים לשמוע את זה ישמעו ויורידו את הגאווה.

ה הוא אלוקים!
עונה ל  גזירת שמיים
4 חודשים לפני

זה ממש נכון אני מכירה ואני יודעת שהם לא רוצים שזה התפרסם

ד"ר קורדובירו
עונה ל  גזירת שמיים
4 חודשים לפני

זה כבר יצא לתקשורת הכללית. אי אפשר לעצור את זה

אלמוני
4 חודשים לפני

אמת יש לאהוב כל יהודי ללא מוצא וגזע כולנו היינו המעמד הר סיני.
רק באהבת חינם בהארת פנים בעין טובה ופירגון נצליח.
אמן כן יהי רצון

סקרן בנשמה 🤨😑🤨
עונה ל  אלמוני
4 חודשים לפני

הכל מתחיל מכיבוד הורים אני הייתי 10 דקות לפני זה בהכנסת אורחים למטה באתי לעלות להדלקה של האדמו”ר מתולדות אהרון וקיבלתי טלפון מההורים לחזור הבייתה לא שאלתי שאלות מיד הלכתי לכיוון היציאה ממירון וחייב להיות שהייתי מגיע לשביל המוות כיוון שמשם רציתי להגיע להדלקה של הרב עמאר ברוך……….הגומל לחייבים טובות שגמלני כל טוב. אני גם אוהב דחיפות עד ששמעתי על האסון הזה פשוט נס מוכח הקב”ה אני אוהב אותך אני ממש אסיר תודה ועוד 1000 פעמים תודה תודה תודה
אני מצרף בזאת את תמונתי 🕴

Last edited 4 חודשים לפני by סקרן בנשמה 🤨😑🤨
המבקר
4 חודשים לפני

שפתיים ישק! אדמו”ר אמרתי.

אולי יעניין אותך
מומלץ עבורך
כתבות נוספות

בִּזְכוּת הַתּוֹרָה וְלוֹמְדֶיהָ: שמחת בית השואבה בסלבודקה

מרן ראש הישיבה פרץ בבכי מול מקום המקדש

לכבוד שמחת תורה – עשרות אלפי שקיות ‘פאקלך’ חולקו למשפחות אברכים

שיחת החג של הגרד”י שפירא

המוואל השבועי לכבוד השבת והחג

התחזית: עד לשעות הערב יתכנו טפטופים עד גשם מקומי

זכר לשמחת בית השואבה במיר

היסטוריה בויז’ניץ: אלפים בשיחתו של מרן ראש הישיבה

תלש את הנברשת במהלך שמחת בית השואבה

בכירים בקבינט הקורונה: משרד הבריאות לא נלחם על הגבלות התקהלות

שיא בגל הרביעי: 41 חולי קורונה מחוברים למכשירי אקמו

עשרות אלפי ילדים יחזרו למסגרות יום לפני – ללא בדיקות