האדמו"ר מקרלין: מסיבות אגואיסטיות לא טיפלו במירון

‏האדמו"ר מקרלין סטולין אמר בחריפות על האסון במירון על שמנעו את הגדלת השטח במירון ותיקון התשתיות: "לצערינו זה מגיע מהחוגים שלנו. הרבה הפרעות לעשות דברים שהיו צריכים לעשות מסיבות אגואיסטיות ומסיבות צרות"
האדמו
האדמו"ר מקרלין // צילום: פלאש 90

שיחת חיזוק שמסר כ"ק אדמו"ר מקרלין-סטולין אחרי האסון הגדול של ל"ג בעומר תשפ"א במירון

האדמו"ר פתח ואמר "מקרה מזעזע, אי אפשר להשיג את זה, כזה כאב, כזה צער, אנשים צעירים, בחורים, ילדים, אי אפשר לסבול כאב כזה, ואנשים שצריכים עכשיו רפואה במהרה, שה' ישלח להם רפואה שלימה במהרה, ולא יהיו צרות בישראל, שיהיה רק טוב. היה פעם שכבר קרה משהו כזה במירון, לפני מאה שנה, וגם בבית המקדש קרה דבר כזה, שהיה פסח מעוכין ["תנו רבנן, מעולם לא נתמעך אדם בעזרה, חוץ מפסח אחד, שהיה בימי הלל, שנתמעך בו זקן אחד, והיו קוראין אותו פסח מעוכין (פסחים, סד, ב)". אנחנו לא יכולים תמיד להבין חשבונות שמים, אבל שקורה דבר כזה אנחנו כעם צריכים לבדוק מה אפשר לעשות מה צריך לתקן. זה נגע ביהודים מכל המקומות והסוגים ממקומות שונים".

"מראה שאנחנו צריכים להתחזק באהבת חברים ואהבת ישראל אצל כולנו, להתחזק בזה באמת, ובאמת לאהוב אחד השני ולעשות אחד לשני. יש מידי הרבה, בפרט ביחידים שפוגעים אחד בשני ומריבות, לפעמים זה בענייני ממונות, ויש המון יותר מדי דברים כאלה שזה לא צריך להגיע לזה, איננו מדברים על מישהו שלוקח מה ששייך לשני, שמרמה אותו וכדומה לזה, זה לא היה צריך להיות אצלנו, אבל אחרי זה, המריבות וכל המסביב, צריכים לעשות כל מה שיכולים להימנע מזה שלא יהיה יותר"

"צריך באמת לאהוב אחד את השני … יש היום את כל החדשות הללו (נייעס'ן) לא משנה, אם את זה שקוראים לזה מקווה נייעס, או חדשות שמקבלים בכל סוגי המכשירים, איך שזה רק יהיה, שחיים בזה, וזה עם לשון הרע והתבדחויות על ההוא וההוא… על זה ילגלגו ועל ההוא ירכלו, צריך היה לעצור את זה כבר מזמן. מה שהיה צריך להיות שבאמת נאהב לכל יהודי, איך שיהיה ומה שלא יהיה, אנחנו לא יכולים להיות דיינים ושופטים להגיד מי טוב ומי לא, התפקיד שלנו זה לאהוב יהודי ולמצוא את הטוב בו. שיהודים יהיו באמת קדושים ויעשו ביחד כמו שצריך, אז ללא ספק נראה הרבה יותר יפה, וה' יעזור לנו הרבה יותר ויציל אותנו מכאלו צרות"

"הרי אומרים עכשיו את הפרק (מסכת אבות) בכל שבוע: 'כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא', כתוב גם 'ועמך כולם צדיקים' שמדברים על לאהוב יהודים – זה לא רק את ה'היימישע' שאותם קל יותר לאהוב. אלא מדברים על כל היהודים, למרות שכתוב בפירוש על 'ועמך כולם צדיקים', היסוד נשאר, 'ועמך כולם צדיקים' זה כל היהודים – וזה לא אומר שצריך להסכים עם כולם ולהכל"

"הרי הקב"ה כבר ברא את העולם ככה, כמו שיש הגמרא "דעותיהם אינם שוות" ["כשם שאין פרצופיהם דומים, כך אין דעותיהם שוות", סנהדרין ל"ח, א'). בטוח שאנחנו היינו רוצים שהם יתנהגו הרבה אחרת, שייראו אחרת, ושירא את ה"מלאה הארץ דעה את ה'", אבל בכל-זאת צריך כעם למצוא איך לקרב יהודים. יש דברים שקורים שקשה להבין בחיים שלנו איך זה קורה, יש אפילו זמנים שזה מגיע מכאלו שבאים לעזור שיש צרה, כהצלה וכדומה, ומתנפלים עליהם, ונכון שהם לא היימישע ואינם נראים כמו שהיינו רוצים שייראו. אבל איך אפשר לפגוע ביהודי אחר, מי נותן הצדקה לפגוע ביהודי אחר, מי זה שנתן את הדרך להזיק ביהודי אחר, מי נתן את הדרך לזרוק אבנים, לזרוק ביצים, לקלל וכאלו דברים? מאיפה זה מגיע? ואיפה ראינו דבר כזה בכלל ישראל ובחז"ל שיהיו דברים כאלה, ככה לפגוע, ובפרט כשהוא מגיע גם לעזור?! ואפילו ללא זה, איך אפשר לצפות שיאהבו אותנו ויכבדו אותנו?! איך אפשר בכלל לצפות שירצו להתקרב לה' שהם רואים שככה נראים ערליכע אידן?"

לדברי האדמו"ר "כבר הגיע הזמן מזמן שצריך להפסיק התנהגות כזאת, ושההתנהגות שלנו יביא לכך ש"וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך", כבר מזמן הגיע השעה שלא עושים חילול ה' אלא רק קידוש ה', ושכל פסיעה ופסיעה רק "שיהא שם שמים מתאהב על ידך" לא הפוך. כבר מזמן רב הגיע הזמן שנהיה אנשים אמיתיים, לדעת לעשות חשבון מה אפשר לתקן ולשפר"


"יש גם את החלק השני, כמו שרואים דברים שונים שהיו בימי חז"ל, שהיה יחסית תקרית קטנה כשיצאו מהכבש בתרומת הדשן, ובכל זאת שינו את הסדר, כי עד אז היה הפיס. וכשהיה אסון גדול יותר, בסנדל המסומר, אסרוהו בשבת ויו"ט, לא רק זאת עשו לתקן בהתחזקות רוחניות, אלא גם עשו תיקונים פרקטיים, וכבר מזמן הגיע ההבנה שניקח קצת אחריות על החיים שלנו, ולהתנהג כמו שצריכים להתנהג. ראינו מספיק מה שעברנו בשנה האחרונה שאנשים התעלמו מהמציאות והשתטו, מה שהביא לדאבונינו שאנשים יסבלו ואפילו אנשים עברו מהעולם כי חשבו שהם 'אויבער חכמים', כבר הגיע הזמן שנהיה אנשים, כבר הגיע הזמן שניקח אחריות".

video

השיחה של הרבי

"מי שיודע מזה יודעים היטב שכבר היו במשך השנים הרבה שרצו ופעלו להגדיל את השטח במירון ולתקן את התשתיות. אין בכלל צורך לדבר על כך, שבליעה"ר הציבור שמגיע והתשתיות הם כאין וכאפס למה שצריך להיות שם, ולצערינו זה מגיע מהחוגים שלנו הרבה הפרעות לעשות דברים שהיו צריכים לעשות, מסיבות אגואיסטיות ומסיבות צרות. כבר הגיע הזמן להתנהג באנושיות, אנחנו כבר לא הציבור הקטן שהיה פעם, זה ציבור יפה בליעה"ר, יש הרבה ערליכע אידן, יש ישיבות ויש כוללים, יש הרבה רבנים והרבה ערים, קהילות גדולות ויפות, כבר הגיע הזמן להתנהג כמו אנשים מבוגרים, כבר הזמן להוריד את הנעליים הילדותיות".

האדמו"ר העביר ביקורת נוקבת ואמר כי "במקום להפריע היו צריכים לראות ולבדוק איך אפשר לעזור, איך אפשר להגדיל ולשפר. מירון זה הרי מקום שמגיעים המוני יהודים, ומדברים על יום כזה כמו ל"ג בעומר, שבשנה רגילה הרי מגיעים מאות אלפים מישראל, הגיע הזמן שיהיה שם תשתית סבירה ונורמאלית"

"הרי כל אחד יודע ש"אין סומכים על הנס", ה' עזר שעד השנה היו ניסים, זה אינו סיבה שנמשיך לסמוך על זה, צריכים להיות נורמאלים כמו אנשים, צריך לבנות שם תשתיות אמיתיות וגדולות, ויש לנו מהציבור מספיק שיכלו לעשות את זה לדאוג לזה. אין שום סיבה שלקראת השנה הבאה המקום ייראה לגמרי אחרת וזה אפשרי. זה לא הגיוני ואין שום סיבה לכך שעל כל דבר קטן צריכים לריב על כל מיני סיבות קטנוניות.
כבר הגיע הזמן שכל הדברים ייעשו באחווה ושלום ורעות. יש ווארט מההייליגער קרלינער: שהלוואי שאנחנו נאהב את הצדיק הכי גדול כמו שה' אוהב את ההכי רשע. ויש לימודים שונים שאנחנו צריכים ללמוד ללכת בדרכיו של ה': "אחרי ה' אלקיכם תלכו"; "זה קלי ואנווהו" ועוד"

"צריך באמת ללמוד את זה לאהוב יהודי באמת ולקדש שם שמים. לא צריך ללכת בשביל זה (למות לשם שמים…) אפשר פה בעולם הזה להיות א ערליכער איד, ומי שיראה אותו יאמר ככה צריכים להיראות.
אין כלל צורך לדבר הזה שצריכים בכלל להתחזק, לחזק את הלימוד ולחזק את התפילה, והנה אנחנו עוד מעט מתקרבים ליום קבלת התורה , לקחת את זה חזק יותר, ולהיות באמת ערליכע אידן מתוך שמחה, ושה' כבר יגאול אותנו שלא יהיו עוד צרות כאלו בעם ישראל ושלכולם יגיע הישועה"

4.5 17 votes
דרג כתבה זו

מקודם

"אני הייתי שם" העולם יתחלק ל-2 אלו שהיו איתי יחד בזוועה ואלה שלא

מקודם

מטורף • לראשונה: דירה 3 חדרים בלב בני ברק בשישים שקל לחודש!

מקודם

מבוטח בביטוח סיעודי? מגיע לכם קיצבה חודשית בסך 5000 ₪ לבדיקה לחצו כאן≥≥≥

מקודם

מנהל העמותה: "אתם יכולים לזכות בפרס ענק ובברכה נדירה"

הנצפים ביותר
20 תגובות
ישן ביותר
חדש ביותר הצבעות
Inline Feedbacks
View all comments
יהטדה
7 ימים לפני

איזה תענוג לקרוא כל מילה אני מקבל על עצמי לקחת ברצינות את הדברים. אוהב את כולם

דודי
7 ימים לפני

כל מילה בסלע, זה צדיק אמת.תבורךכבוד הרב

סקרן בנשמה 🤨😑🤨
Reply to  דודי
7 ימים לפני

אל תהיה ברכת האדיוט קלה בעיניך את מי אתה מברך שמת לב???????????????????????????????????????????????????????????

גזירת שמיים
7 ימים לפני

בבקשה ממכם ולטובת נשמתכם הסירו את ההקלטה מה האתר כי זה ממש נגד רצונו של הצדיק!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"היזהרו בגחלתם"

אמישהו
Reply to  גזירת שמיים
7 ימים לפני

נראה לי שהצדיק ידע ורצה שזה ייצא
אם לא אז למה הוא דיבר רוב השיחה כמעט כולו דיבר בשביל אנשים חיצןנים ולכלל ישראל
ובודאי אם זה יכול להציל חיים

ה הוא אלוקים!
Reply to  אמישהו
6 ימים לפני

חסידים זה גם מכלל ישראל!!!

מוישי
Reply to  גזירת שמיים
7 ימים לפני

מאיפה הבאת את זה שזה נגד רצונו של הצדיק??
הוא הרי לא דיבר לעצמו, הוא דיבר לכלל!! אהבת חינם נוגע לכולנו, אבל לגבי כל מה שקשור לטיפול בתשתיות בירון לוואי שהאנשים שבאמת צריכים לשמוע את זה ישמעו ויורידו את הגאווה.

ה הוא אלוקים!
Reply to  גזירת שמיים
6 ימים לפני

זה ממש נכון אני מכירה ואני יודעת שהם לא רוצים שזה התפרסם

ד"ר קורדובירו
Reply to  גזירת שמיים
6 ימים לפני

זה כבר יצא לתקשורת הכללית. אי אפשר לעצור את זה

אלמוני
7 ימים לפני

אמת יש לאהוב כל יהודי ללא מוצא וגזע כולנו היינו המעמד הר סיני.
רק באהבת חינם בהארת פנים בעין טובה ופירגון נצליח.
אמן כן יהי רצון

סקרן בנשמה 🤨😑🤨
Reply to  אלמוני
7 ימים לפני

הכל מתחיל מכיבוד הורים אני הייתי 10 דקות לפני זה בהכנסת אורחים למטה באתי לעלות להדלקה של האדמו"ר מתולדות אהרון וקיבלתי טלפון מההורים לחזור הבייתה לא שאלתי שאלות מיד הלכתי לכיוון היציאה ממירון וחייב להיות שהייתי מגיע לשביל המוות כיוון שמשם רציתי להגיע להדלקה של הרב עמאר ברוך……….הגומל לחייבים טובות שגמלני כל טוב. אני גם אוהב דחיפות עד ששמעתי על האסון הזה פשוט נס מוכח הקב"ה אני אוהב אותך אני ממש אסיר תודה ועוד 1000 פעמים תודה תודה תודה
אני מצרף בזאת את תמונתי 🕴

Last edited 7 ימים לפני by סקרן בנשמה 🤨😑🤨
המבקר
7 ימים לפני

שפתיים ישק! אדמו"ר אמרתי.

סטילה
7 ימים לפני

דם לא ינקה… צריך להגיש תביעות נגד ההקדשים שמנעו ביודעין את פיתוח המקום.

תמר
7 ימים לפני

וואו כמה מחזק כל מילה!
אשרינו שאלו גדולי הדור שלנו…

האמיתי
7 ימים לפני

האדמות מקרלין הוא שונה מכל האמורים , גם בקורונה הוא הלך מה שאמרו במשרד הבריאות

Last edited 7 ימים לפני by האמיתי
ד"ר קורדובירו
Reply to  האמיתי
6 ימים לפני

בסוף כולם יבינו שהמדינה היא בעל הבית כאן, ואם המדינה הייתה אחראית על המקום לא היה קורה אסון כזה.
בינתיים מי שאחראי על המקום אלו חבורה של תאבי בצע ושוחד ושלמונים.
הרב'ה מקרלין בחכמתו הבין זאת, נקווה שהוא לא יהיה קול קורא במדבר.

ר,א
Reply to  ד"ר קורדובירו
5 ימים לפני

אם תהי ה ועדת חקירה הרבה מהחברים האלו ישבו בכלא וגם ועדת החמיש ה

הצדיק הנסתר
6 ימים לפני

אין הערוד ממית אלא החטא והמבין יבין

דוד
Reply to  הצדיק הנסתר
6 ימים לפני

ולכן זה פוטר אותנו מלעשות השתדלות???

ד"ר קורדובירו
Reply to  הצדיק הנסתר
5 ימים לפני

תיכנס לעזה ונראה אם הערוד ימית או החטא.
אני נדהם כל פעם מחדש שטוקבקיסטים חושבים את עצמם חכמים יותר מהרב.

כתבות נוספות

פגיעה ישירה בבית בשער הנגב; אין נפגעים, נזק כבד למקום • צפו בתיעוד:

מעמד היסטורי בהשתתפות שישים גדולי וצדיקי הדור • אתם חייבים שהילד שלכם יהיה שם!!!

צפו: ערבים רגמו אוטובוס באבנים ברמלה

מסביר פיקוד העורף בראיון: ככה תשמרו על עצמכם

"הפנים שלו האירו" הדקות האחרונות של יוסף גרינבוים

צפו: תושב הצפון נכנס בטעות לכפר ערבי וחולץ

אבל מירון

Asset 4@0.2x נר ברוך דיין האמת

הבה"ח יוסף יצחק אייזיק קאהן

Asset 4@0.2x נר ברוך דיין האמת

הר"ר משה ברגמן

Asset 4@0.2x נר ברוך דיין האמת

הבה"ח חן דורון

Asset 4@0.2x נר ברוך דיין האמת

הר"ר מרדכי פאקעטע

Asset 4@0.2x נר ברוך דיין האמת

הבה"ח אריאל אחדות

Asset 4@0.2x נר ברוך דיין האמת

הר"ר משה צרפתי

Asset 4@0.2x נר ברוך דיין האמת

הבה"ח שלמה זלמן ליבוביץ

Asset 4@0.2x נר ברוך דיין האמת

הבה"ח נחמן דניאל מוריס

Asset 4@0.2x נר ברוך דיין האמת

הבה"ח ידידיה משה חיות

Asset 4@0.2x נר ברוך דיין האמת

הר"ר אלעזר גפנר

Asset 4@0.2x נר ברוך דיין האמת

הבה"ח אלקנה שילה

Asset 4@0.2x נר ברוך דיין האמת

הר"ר יוסף גרינבוים

Asset 4@0.2x נר ברוך דיין האמת

הר"ר אריאל צדיק

Asset 4@0.2x נר ברוך דיין האמת

הילד אליעזר יצחק קולטי

Asset 4@0.2x נר ברוך דיין האמת

הבה"ח אברהם דניאל אמבון

Asset 4@0.2x נר ברוך דיין האמת

הבה"ח ישי מועלם

Asset 4@0.2x נר ברוך דיין האמת

הבה"ח יוסף יהודה לוי

Asset 4@0.2x נר ברוך דיין האמת

הבה"ח יעקב אלחנן סטרקובסקי

Asset 4@0.2x נר ברוך דיין האמת

הבה"ח יוסף מסטורוב

Asset 4@0.2x נר ברוך דיין האמת

הבה"ח יששכר דב בעריש שטיינמץ

Asset 4@0.2x נר ברוך דיין האמת

הבה"ח יוסף דוד אלחדד

Asset 4@0.2x נר ברוך דיין האמת

הילד משה מרדכי אלחדד

Asset 4@0.2x נר ברוך דיין האמת

הבה"ח נחמן קירשבוים

Asset 4@0.2x נר ברוך דיין האמת

הבה"ח משה לוי

Asset 4@0.2x נר ברוך דיין האמת

הילד יהושע אנגלרדר

Asset 4@0.2x נר ברוך דיין האמת

הבה"ח משה נתן נטע אנגלרדר

Asset 4@0.2x נר ברוך דיין האמת

הר"ר שמואל צבי קלגסבלד

Asset 4@0.2x נר ברוך דיין האמת

הר"ר חיים עוזר סלר

Asset 4@0.2x נר ברוך דיין האמת

הר"ר יהודה לייב רובין

Asset 4@0.2x נר ברוך דיין האמת

הבה"ח ידידיה אשר פוגל

Asset 4@0.2x נר ברוך דיין האמת

הר"ר יונתן חברוני

Asset 4@0.2x נר ברוך דיין האמת

הבה"ח משה בן שלום

Asset 4@0.2x נר ברוך דיין האמת

הר"ר אלעזר מרדכי גולדברג

Asset 4@0.2x נר ברוך דיין האמת

הבה"ח פנחס מנחם קנובלוביץ

Asset 4@0.2x נר ברוך דיין האמת

הר"ר חנוך סלוד

Asset 4@0.2x נר ברוך דיין האמת

הר"ר אליעזר צבי יוזעף

Asset 4@0.2x נר ברוך דיין האמת

הר"ר שמחה בונים דיסקינד

Asset 4@0.2x נר ברוך דיין האמת

הר"ר שמעון מטלון

Asset 4@0.2x נר ברוך דיין האמת

הבה"ח אליהו שמואל כהן

Asset 4@0.2x נר ברוך דיין האמת

הבה"ח מנחם יוסף עמרם טאובר

Asset 4@0.2x נר ברוך דיין האמת

הר"ר דוד קרויס

Asset 4@0.2x נר ברוך דיין האמת

הבה"ח חיים ראק

Asset 4@0.2x נר ברוך דיין האמת

הר"ר מנחם אשר זקבך

Asset 4@0.2x נר ברוך דיין האמת

הר"ר ישראל אלנקווה

Asset 4@0.2x נר ברוך דיין האמת

הר"ר שרגא גשטטנר

הזדמנות במאה וחמישים אלף בלבד!

המיוחד

הגר"ש גלאי רעד מבכי: "כך תיפסק מידת הדין"

במעמד נורא הוד שהתקיים תחת הכאב העצום בו שרויה האומה היהודית בכל רחבי העולם, נשאו רבנים דברי התעוררות • "אף אחד לא יודע חשבונות שמים, על מה שארע ביום הזה של ל"ג בעומר, יום של שמחה שבו פסקו תלמידי רבי עקיבא למות" [מקודם]