IMG-20200520-WA0007

המועצות: איסור חמור להחזיק פלאפון שאינו כבוי בזמן התפילה

מועצות גדולי וחכמי התורה במכתב אחרי החזרה לבתי הכנסת "נמצאת רעה חולה שיש מי שמחזיק בזמן התפילה והלימוד מכשיר פלאפון דלוק, אשר גורם בזה להוציא עצמו מתוך בית הכנסת בעת עמדו לפני המלך, ועוונו גדול מנשוא"

המועצות: איסור חמור להחזיק פלאפון שאינו כבוי בזמן התפילה

מועצות גדולי וחכמי התורה במכתב אחרי החזרה לבתי הכנסת "נמצאת רעה חולה שיש מי שמחזיק בזמן התפילה והלימוד מכשיר פלאפון דלוק, אשר גורם בזה להוציא עצמו מתוך בית הכנסת בעת עמדו לפני המלך, ועוונו גדול מנשוא"
IMG-20200520-WA0007

אחרי החזרה הרשמית לבתי הכנסת, מועצות גדולי התורה של 'דגל התורה' 'אגודת ישראל' וש"ס, בקריאה מיוחדת למען כבוד בית הכנסת וקובעים "איסור חמור הוא להחזיק פלאפון שאינו כבוי בכל זמן התפילה והלימוד" ואף מתבטאים "ומי יודע אם לא בשלנו הסער הגדול הזה"

גדולי הדור ממליצים להכין מדף בו יונחו הטלפונים הניידים לפני תחילת התפילה ועד לסיומה

המועצות מצטרפות בכך לקריאתו של מרן התורה הגר"ח קניבסקי, כזכור בתחילת השבוע כתב מרן שר התורה "בעוונתינו הרבים כבר כמה שבועות שגורשנו מבתי כנסיות ובתי מדרשות כעבד שבא למזוג כוס לרבו ושפך לו קיתון על פניו, ונראה שזהו אות מן השמים בעוון שמזלזלים בקדושת ביהכנ"ס בזה שבשעה שמתפללים הפלאפונים פתוחים ומדברים בהם והוי זלזול גדול בתפילה ובקדושת ביהכנ"ס שלא שערום אבותינו מעולם והוא נגד ההלכה בשו"ע או"ח קנ"א ובזוה"ק ויקהל דף ר"ה ב' איתא דברים נוראים בזה".

מודעות בבתי הכנסת בכל הארץ והעולם

במכתב מועצות גדולי התורה נכתב "בעוונותינו הרבים זה למעלה מב' חודשים שנגזר עלינו לסגור דלתי בתי כנסיות ובתי מדרשות ולגלות להתפלל וללמוד באופן עראי .

גדולי וצדיקי הדור כותבים במכתבם "הנה צורך גדול לתקן ולחזק גדרי שמירת קדושת בית הכנסת, ובראש ובראש ובראשונה לעורר ולהתעורר על חובת הזהירות מלדבר דברים בטלים בבית הכנסת כדאיתא בשו"ע דיני קדושת בית הכנסת. ומי יודע אם לא בשלנו הסער הגדול הזה"


גדולי ישראל מכל החוגים מציינים עוד כי "לדאבון כל לב נמצאת רעה חולה שיש מי שמחזיק בזמן התפילה והלימוד מכשיר פלאפון דלוק, אשר גורם בזה להוציא עצמו מתוך בית הכנסת בעת עמדו לפני המלך, ועוונו גדול מנשוא רח"ל כדאיתא בזוה"ק.


ועל כן, קוראים אנו אל אחב"י בקהילות הקודש די בכל אתר ואתר, בעת שחוזרים אנו להתפלל וללמוד בבתי כנסיות, ובבתי מדרשות, לחזק הגדר שלא לדבר דיבורים בטלים בבית הכנסת ובבית המדרש ולתקן תקנה קבועה שאיסור חמור הוא להחזיק פלאפון שאינו כבוי בכל זמן התפילה והלימוד ורבני הקהילות והגבאים בכל מקום יזהירו את הציבור על כך, (ומי שבידם, יראו לתקן מקום מיוחד להניח הפלאפונים קודם התפילה)"


תגובות
avatar

אתר המחדש מכבד את זכויות היוצרים ועושה מאמצים לאיתור בעלי הזכויות ביצירות הכלולות בכתבות. אם זיהית יצירה שאתה בעל הזכויות בה ואתה מעוניין להסירה מהכתבה, אנא פנה אלינו למייל:

news@hm-news.co.il

אתר המחדש מכבד את זכויות היוצרים ועושה מאמצים לאיתור בעלי הזכויות ביצירות הכלולות בכתבות. אם זיהית יצירה שאתה בעל הזכויות בה ואתה מעוניין להסירה מהכתבה, אנא פנה אלינו למייל:

news@hm-news.co.il