מבזק

שירות התעסוקה: מאז תחילת הסגר נרשמו 129,747 דורשי עבודה חדשים